Salmonella är en av de viktigaste bakterierna som orsakar tarminfektion. I Sverige rapporteras varje år ca 5 000 fall av salmonellainfektion, salmonellos, hos människa. Det är en zoonos, dvs. en infektionssjukdom hos både människa och djur, och bakterien kan infektera de flesta arter av både tama och vilda djur.

Avhandlingen rappporterar om studier av salmonella hos vilda fåglar i Sverige och hos fåglar och sälar i Antarktis. I Sverige visade sig skrattmås vara den dominerande bäraren av bakterien. Salmonellainfektion hos skrattmås innebär att fåglarna bär på bakterierna utan tecken på sjukdom. Skrattmås är en flyttfågel och kan därmed överföra antibiotikaresistenta salmonellastammar av till Sverige från andra länder. Med hjälp av molekylärbiologiska metoder visar avhandlingen att skrattmås kan ha betydelse för spridandet av salmonella i Sverige.

En studie av förekomsten av Salmonella och Campylobacter hos svenska pilgrimsfalkar påträffades båda dessa bakterier hos ungar i boet. Epidemiologiska markörer visade att dessa bakterier kan ha spridits till falkarna från människa eller tamdjur. Pilgrimsfalkar har få kontakter med människa, men de kan smittas av bakteriestammar med humant ursprung via sin föda som består av andra fåglar, t.ex. skrattmås.
I Antarktis påträffades salmonella hos sälar, pingviner och albatrosser. De funna salmonellabakterierna var av de serotyper som orsakar sjukdom hos människa.

Molekylärbiologiska metoder indikerar att salmonella kan ha spridit sig mellan olika sälpopulationer och mellan sälar, pingviner och albatrosser.

Avhandlingen har titeln

Helena Palmgren finns på avdelningen för infektionssjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, tel. 090-785 23 92 eller 090-785 23 01; minicall 0740-427 327. E-post: helena.palmgren@infdis.umu.se