Den liberala demokratin har historiskt motiverats med såväl nytto- som
rättighetsargument. Barry hör till det senare lägret och har i ett antal
lärda verk som ”Political Argument” och ”Justice as Impartiality” fördjupat
och nyanserat rättighetsteorin. Barry argumenterar för opartiskhet som
statsmaktens grundprincip. Oavsett konsekvenserna skall alla människor
behandlas med lika omsorg och respekt. Alla människor är moraliskt sett
jämlika. Staten får inte vara partisk till förmån för någon grupp.
Att förespråka ett sådant universellt värde är i dag inte
okontroversiellt. I jämställdhetens eller mångkulturalismens namn ropar
idag många grupper på särbehandling. I sin senaste bok ”Culture and
Equality” vänder sig Barry mot föreställningen att det finns
”grupprättigheter”. Rättigheterna tillkommer i stället varje individ och
får inte kränkas av vare sig etniska, religiösa eller ideologiska skäl.
En bidragande orsak till Barrys ansedda internationella ställning
är hans mångåriga och framgångsrika arbete som redaktör för tidskrifterna
Bristish Journal of Political Science och Ethics.
Skytteanska priset är med sina 400 000 kronor ett av de största i
samhällsvetenskaperna och utdelas vid en högtidlig ceremoni i Uppsala den
29 september 2001.

För ytterligare information, kontakta priskommitténs ordförande professor
Leif Lewin, Uppsala universitet, telefon 018- 471 32 12.

Skytteanska prisets hemsida http:/www.statsvet.uu.se/prize

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96