Valforskningen Àr ett av statsvetenskapens mest framgÄngsrika omrÄden, som i hög grad medverkat till att nya metoder utvecklats för att studera den politiska verkligheten. USA Àr det ledande landet men Sverige kommer pÄ andra plats nÀr det gÀller sammanhÄllna tidsserier om vÀljarnas politiska röstning.

Demokratins införande föranledde ocksÄ en förÀndring av statsvetenskapens metod. Medborgarna ersatte gamla tiders kungar och statsmÀn som det politiska livets huvudaktörer. Numera görs politiska opinionsundersökningar vÀrlden över, nÀrhelst man skall hÄlla ett politisk val.

Sidney Verba Àr idag vÀrldens ledande valforskare. Han har sÀrskilt intresserat sig för det politiska deltagandet och framför allt för dess ojÀmna sociala fördelning. Medborgare med högre utbildning och större inkomster deltar mera i politiken och förstÀrker dÀrigenom ojÀmlikheten i vÄrt samhÀlle. I grundlÀggande arbeten om medborgarnas politiska deltagandet i USA har Verba satt ett mönster för hur valundersökningar skall bedrivas.

I Europa och Sverige Ă€r deltagande mindre ojĂ€mnt fördelat men Ă€ven hos oss deltar de högre socialgrupperna mera aktivt i politiken. Verba har ocksĂ„ varit pionjĂ€r för jĂ€mförelser mellan lĂ€nder och karakteriserat deras varierande ”politiska kultur”. I sitt senaste arbete analyserar Verba den skillnad i politiskt deltagande som finns mellan mĂ€n och kvinnor och som enligt Verba motverkar jĂ€mstĂ€lldheten mellan könen.

Skytteanska priset Ă€r med sina 400 000 kronor ett av de största inom samhĂ€llsvetenskaperna. Det kommer att utdelas vid en högtidlig ceremoni i Uppsala den 28 september 2002 – fjorton dagar efter riksdagsvalet – och Verba, som kĂ€nner Sverige vĂ€l, kan i sin prisförelĂ€sning förvĂ€ntas göra intressanta internationella jĂ€mförelser.

För ytterligare information, kontakta priskommitténs ordförande professor Leif Lewin, Uppsala universitet, telefon 018-471 34 12.

Skytteanska prisets hemsida http:/www.statsvet.uu.se/prize

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96