Det poängterade rektor Ann-Christin Bylund när hon invigningstalade vid konferensen Ekologiskt lantbruk vid SLU i Uppsala på tisdagen.
Centrum för Uthålligt Lantbruk, CUL, ett forum inom SLU, har i de två senaste statsbudgetarna fått sammanlagt 14 miljoner kronor för forskning kring ekologiskt lantbruk. Forskningen kommer nu att sättas igång under statsagronom Håkan Fogelfors ledning, berättade rektor.
– Med den här kraftsamlingen hoppas jag också att vi kommer bort från gamla låsningar och polariseringar när det gäller ekologisk produktion. Vi har haft ett rykte om oss här på SLU att koncentrera oss på traditionell produktion på bekostnad av den ekologiska odlingen och därigenom stå i motsättning till den. Och visst kan det fortfarande finnas olika åsikter, men det behöver inte vara destruktivt sett ur forskningssynpunkt.
Rektor Bylund tog också tillfället i akt att betona forskningens betydelse som underlag för politiska beslut. I flera sammanhang den senaste tiden har bl a jordbruksminister Margareta Winberg flaggat för ett bredare vetenskapligt underlag när det gäller den framtida jordbrukspolitiken.
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Ramberg, presschef 070-36 36 068
Läs om konferensen Ekologiskt lantbruk på www.cul.slu.se/konferens/

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90