Förändringsarbete är lika viktigt som svårt för alla verksamheter. Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitet har ägnat sex år att ta reda på hur chefer, ledare och entreprenörer gör för att få till verklig förändring i företag och organisationer. Resultatet är Smålandsmodellen – ett konkret och praktiskt verktyg som kan bidra till ökad innovationsförmåga.

Smålandsmodellen består av åtta korta och informativa filmer som presenterar idéer, verktyg och metoder för att stärka innovationsförmågan. Med en mer lättsam ton och glimten i ögat är det tänkt att filmerna ska vara en inspirationskälla för samtal och diskussioner kring hur man kan jobba med utveckling och förändring – det vill säga innovation.

– Vår modell passar extra bra i små och medelstora verksamheter. Den är konkret och enkel att omsätta i praktiken, säger Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och initiativtagare till det omfattande arbetet.

Magnus Forslund understryker att modellen inte kan garantera omedelbar framgång. Han pekar också på att det finns många teorier och modeller kring hur företag kan arbeta för att få fart på sin innovationsförmåga.

– Tyvärr kan dessa vara svåra att omsätta i praktiken och många ledare upplever att det blir komplicerat och för stort att ta tag i. Verkligheten är komplex och det krävs anpassning och experimenterande. Smålandsmodellen är en hjälp att komma i gång och vidga perspektiven, förklarar Magnus Forslund.

Grundläggande tankesätt

Modellen är utvecklad tillsammans med ledare i företag med olika former av verksamhet. Forskarna har haft teoretiska idéer som presenterats för ledarna. De har sedan testat dessa i sina verksamheter och därefter återkopplat kring vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre.

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronoberg och själv egen företagare, sitter i styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse och har varit engagerad i projekten sedan starten.

– För att möta de utmaningar samhället och företagen står inför behövs ett modigt, nyfiket och innovativt ledarskap och om företagen ska fortsätta utvecklas och vara attraktiva som arbetsgivare behöver de jobba tillsammans med akademin och framför allt nyttja universitetet bredare.

Mer information om Smålandsmodellen

Kontakt

Magnus Forslund, universitetslektor, 070-818 34 42, magnus.forslund@lnu.se

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0480-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29