Vilka förutsättningar har Blekinge att på bästa sätt möta en osäker värld med kunskap och entreprenörskap? Ska länet satsa på smart specialisering? Frågorna står i centrum då Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket bjuder in till samtal på BTH den 24 maj. Media är välkommen att delta.

Utgångspunkten för samtalen är Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.

Nya teknologier som digitalisering, automatisering och AI, förväntas – tillsammans med urbaniserings- och globaliseringstrender – att leda till genomgripande förändringar av ekonomiska strukturer på olika nivåer. Detta innebär stora samhällsutmaningar, men också möjligheter för länder och regioner som förmår anpassa sig och skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovation.

Parallellt med denna utveckling har det säkerhetspolitiska läget förändrats snabbt. Sverige och många NATO-länder höjer sina försvarsanslag, många gånger med den uttalade målsättningen att hålla jämna steg i den teknologiska utvecklingen. Historiskt har denna typ av militära satsningar även resulterat i civila tillämpningar och framväxten av nya företag och branscher.

Under dagen medverkar bland andra riksdagsledamöter, forskare vid BTH, generaldirektören för Tillväxtverket, VD för Entreprenörskapsforum, lokala politiker med flera.

 Se programmet med alla deltagare här:

Media är välkommen att delta under hela dagen. Tillfällen att ställa frågor till de medverkande finns under pauserna samt under lunchen.

Dag: Torsdag 24 maj
Tid: Kl 10:00–16:00
Plats: Multisalen, BTH, Karlskrona

Välkommen
!

För mer information kontakta professor Johan Eklund via e-post: johan.eklund@bth.se

Telefonnummer: 070-659 14 06.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se eller se vår presentationsfilm med våra utbildningar nedan.


Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se