Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola har undersökt ifall smarta glasögon kan vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta vårdpersonalens övervakning av patienterna.

Intensivvård och anestesisjukvård sker i komplexa och högteknologiska vårdmiljöer. Patienternas tillstånd kan bli livshotande inom loppet av sekunder. Noggrann övervakning är därför en viktig del av vården. Skulle smarta glasögon kunna vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta vårdpersonalens övervakning?

Detta har Charlotte Romare med flera forskare undersökt. Hon presenterar nu en avhandling i ämnet tillämpad hälsoteknik där forskarna undersökt vårdpersonalens syn på, och erfarenheter av, smarta glasögon. De har även undersökt om smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i komplexa vårdmiljöer.

Slutsatsen, efter avhandlingens fem delstudier, är att smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i positiv riktning förutsatt att de passar in i den befintliga strukturen och underlättar vårdpersonalens redan komplexa arbetsuppgifter. Studierna visar också att glasögonen kan uppfattas som ett störande moment.

Charlotte Romare såg att den största fördelen med de smarta glasögonen är att de gjorde det möjligt för vårdpersonalen att övervaka patienterna oavsett var personalen befinner sig. Romare menar vidare att de smarta glasögonen har potential att vara användbara även på andra sätt i vården och i andra vårdkontexter.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 9 december
Tid: Klockan 10:00
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona

För mer information kontakta Charlotte Romare via e-post: charlotte.romare@bth.se eller via telefon 0455-38 54 31.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: