På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning. I växthuset på campus har man odlat tomater. Elen kommer från solceller och man har ett batterilager som lagrar överskottselen. Vid en workshop presenterades nu resultaten så här långt.

– Syftet med vår workshop var att presentera resultaten för deltagare från energi-, miljö- och belysningssektorn, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Vi bjöd in företag, kommuner, ekonomiska föreningar samt Energimyndigheten.

Under workshopen presenterades en övergripande beskrivning av forskningsprojekt, de valda systemkomponenterna och de tekniska lösningarna samt en sammanfattning av forskningsresultaten. Intresset från andra aktörer har varit stort under projektets gång, bland annat från media och flera studiebesök har genomförts. Den japanska ambassadören i Sverige har besökt universitetet och man har också haft studentutbyte med japanska lärosäten.

Projektet har tre fokusområden för att energieffektivisera växthusbelysning:

  • Utveckla intelligenta styrsystem för att utöka användning av lokal förnybar energi med batterilager.
  • Analysera effekten av värme i belysningsarmaturer som påverkar ljuskvaliteten och energieffektiveten.
  • Analysera hur olika ljus påverkar fotosyntesen, tillväxten och fruktkvaliteten och samtidigt få en uppskattning av energibesparingar genom ekonomiska analyser.

– Intrycken från workshopens deltagare var positiva och visade på intresse för samverkan med energi-, livsmedel-, miljö- och belysningssektorn, säger Jorge Solis. Utifrån ett kommunalt perspektiv finns mycket från vårt pågående forskningsprojekt som kan vara av intresse för teknisk projektering, systemintegreringsprocesser och optimering av befintliga växthusanläggningar. Utifrån ett regionalt perspektiv finns möjligheter för samverkan mellan akademi och industri inom utvecklingsarbete med fokus på energi, livsmedels- och belysningssektorer utifrån miljöförhållandena i de nordiska länderna. Utifrån ett internationellt perspektiv pågår diskussioner om möjligheter  att utöka vårt forskningssamarbete med andra aktörer i de nordiska länderna samt med Japan. Det känns mycket bra att flera näringslivsaktörer, bland annat företag, kommuner och ekonomiska föreningar samt Energimyndigheten har visat så stort intresse för projektet. Det är också värdefullt att knyta nya kontakter med potentiella partner i framtiden.

Presskontakt:
Carina Olsson
tel 0706 015 464
carina.olsson@kau.se