TillgÄng till genomtÀnkta regler och rutiner, respektive avsaknad av detta, Àr den mest avgörande skillnaden betrÀffande hur arbetet med socialbidrag bedrivs i kommunerna. I kommuner med höga kostnader Àr regler för handlÀggningsförfarande och beslutsfattande diffusa. Kontrollen av sÄvÀl verksamheten som de uppgifter klienter lÀmnar om sin ekonomi Àr lÄg. TjÀnstemÀnnen har stor handlingsfrihet, vilket medför risk för orÀttvisa och godtyckliga beslut.

Förutom skilda kostnadsnivÄer framgÄr att skilda sÀtt att organisera och arbeta med bidragen Àven medför skilda konsekvenser betrÀffande rÀttssÀkerhet och service. Bidragsbedömning innebÀr att man samtidigt med tillhandahÄllande av hjÀlp till klienterna ska utöva kontroll, sÄ att de bidrag som utbetalas sker i rÀtt omfattning och till rÀtt personer. Konventionellt har detta ansetts innebÀra motstridiga uppgifter, omöjliga att genomföra samtidigt. Det empiriska materialet i denna studie visar emellertid att förhÄllandet inte nödvÀndigtvis Àr av motstridig karaktÀr.

LÄga kostnader förklaras inte av en krÄnglig ansökningsprocedur eller lÄnga vÀntetider, det tycks inte leda till att klienterna löser problemen pÄ annat sÀtt. Resultaten ger indikationer om att det Àr troligt att problemen och dÀrigenom kostnaderna istÀllet ökar. Studien visar att det Àr möjligt att samtidigt med en hög servicenivÄ hÄlla kostnaderna för bidragen nere. I kommuner med lÄga kostnader för socialbidrag finns en hög grad av kontroll, samtidigt som sÄvÀl servicenivÄ och rÀttssÀkerhet Àr hög. I kommuner med höga socialbidragskostnader Àr nivÄn lÄg bÄde betrÀffande kontroll, service och rÀttssÀkerhet. DÀr Àr det endast personalomsÀttning och kostnader för bidragen som ligger pÄ en hög nivÄ.

Doktorsavhandlingens titel: Kontroll eller handlingsfrihet? – en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet.

Disputationen Àger rum fredag 8 februari kl 10.00 i aula Svea, Sveaplan. Opponent Àr professor Lennart Nygren, Institutionen för socialt arbete, UmeÄ universitet.

Ingrid Byberg kan nÄs pÄ tfn 070-687 71 18, e-post ingrid.byberg@socarb.su.se

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: