Nu är det dags att söka till institutets tre månaders sommarprogram för doktorander sommaren 2009. På webbsidan www.iiasa.ac.at finns all information om programmet Young Scientist Summer Program 2009 inklusive ansökningsformulär. Ansökningarna skall vara IIASA tillhanda senast den 19 januari 2009. Doktorander vid svenska universitet, som antagits till programmet, erbjuds sedan stipendier från Formas, som täcker tre månaders uppehälle samt resa från Sverige till Wien och tillbaka. IIASA ligger i Laxenburg strax utanför Wien i Österrike.

http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/flyer-yssp.pdf

Kontakt på Forskningsrådet Formas birgitta.bruzelius@formas.se

Presskontakt:

Elisabet Blomberg

Telefon:

08 775 40 04

Mobil:

072-233 40 04