Hur kan vi renovera våra bostäder så att de blir både energieffektiva och samtidigt trevliga och hälsosamma att bo i? Det har Jonn Are Myhren som är docent i byggteknik fokuserat på i sin forskning. Nu vill han dela med sig av sin kunskap till villa- och fastighetsägare som ska renovera.

– Ungefär 40 procent av all vår energianvändning i samhället går till bostäder. Det finns därmed en stor potential att renovera för att spara energi och motverka global uppvärmning. Dessutom kan renovering bidra till ett mer hälsosamt inomhusklimat – och faktiskt till att vi presterar bättre, säger John Are Myhren, docent i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Viktigt med ett bra inomhusklimat för hemmajobbare

Renoveringar för att öka energieffektivitet gör ofta att man bygger tätare för att inte släppa ut värmen under vintern. Det kan göra att luften står stilla i husen. Forskning visar att det finns samband mellan hur vi mår, vår prestation, astma och allergi, och hur stillastående luft är i våra hus.

– Den problematiken är speciellt aktuell just nu under pandemin som har gjort att många stannar hemma hela dagarna. Det gör att husen inte får chans att vädras ut. Det man ska tänka på är att fukt behöver evakueras och där vi vistas länge behöver det komma ny frisk luft, säger John Are.

Om det här och mer berättar Jonn Are i en föreläsning som kommer att sändas i Kunskapskanalen den 13 september i serien Kunskap för ett gott samhälle. Redan nu går det att se föreläsningen på UR-Play:

Energirenovering lönar sig, på UR-play.se

Kontakt

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik vid Högskolan Dalarna
E-post: jam@du.se
Telefon: 023-77 87 45