Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.

Listan över sommarexperter är bara en av flera expertlistor från Stockholms universitet. Här hittar du ytterligare experter i olika ämnen.

Semester och resande

Skandinavisk turism, staycation
Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi vid Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap. Turism- och kulturindustri i Skandinavien. Staycation – semestra hemma. Tfn: 0045-607 575 42, e-post: sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se

Husvagnsboende/semester/sjöfart
Hege Høyer Leivestad, forskare vid Socialantropologiska institutionen. Disputerade på en avhandling om husvagnsboende och kan svara på frågor om camping, mobila boenden, campingplatser etc. Pågående forskning handlar om maritim logistisk, hamnar och sjöfart. Kan även svara på frågor om den globala handeln under pandemin. E-post: hege.leivestad@socant.su.se, tfn: 08-16 26 84

Svenskarnas förhållande till fritidsbåtar
Mattias Frihammar är lektor i etnologi och kunnig inom kulturarv, ritualer och traditioner. Han kan bland annat svara på frågor om fritidsbåtens historia. E-post: mattias.frihammar@etnologi.su.se

Resande med tåg, båt och buss
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, till exempel om regler för tågresande i Europa, passagerares rättigheter, resande med färjor och långfärdsbussar, båtjuridik och båtfylleri. Mobil: 0706-96 06 23 e-post: johan.schelin@juridicum.su.se

Sommarens mat och livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
Line Gordon, docent och föreståndare för Stockholm Resilience Centre, forskar om hur vi kan äta hälsosamt och hållbart. E-post: line.gordon@su.se, mobil: 073-707 85 29, kan även nås via Astrid Auraldsson, 073-460 47 67

Livsmedelsförsörjning och odling i relation till beredskap
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi. Livsmedelsförsörjning, urban odling, agroforestry och perenna grödor i relation till beredskap, kriser och hållbar samhällsutveckling. Tfn: 08-16 49 54, mobil: 0701-73 95 97, e-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Hållbar matproduktion i jordbrukslandskapet
Regina Lindborg, professor i geografi, studerar hållbar matproduktion med fokus på betesmarker och biologisk mångfald och effekter av förändringar i markanvändning och klimat. E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se, tfn: 08-16 47 68

Matkultur under sommaren
Richard Tellström, docent i måltidskunskap och lärare vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG). Sommarmatens historia, grillning, turismupplevelser av svensk matkultur, picknickhistoria, svenskarnas semestermatvanor. E-post: Richard.tellstrom@erg.su.se, tfn: 070 265 20 89

Sommarlov och skolstart

Unga och läsning
Ulf Fredriksson är docent i pedagogik. Han har arbetat med den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsförståelse mellan 2008 och 2016, varit regeringens särskilde utredare av en läs-, skriva- och räkna-garanti och ingått i regeringens läsdelegation. Han har också i sin forskning intresserat sig för internationell och jämförande pedagogik, läsning bland elever med invandrarbakgrund, läsning och användning av digitala verktyg samt utbildning för hållbar utveckling.
E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se, tfn: 073-460 49 30

Vad kan vi lära oss av distansundervisningen under pandemin?
Jalal Nouri, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, har gjort en studie om grund- och gymnasielärares erfarenheter av omställning till distansundervisning, samt om universitetsstudenters upplevelse av distansundervisning. Kontaktuppgifter: jalal@dsv.su.se, 079-076 25 50

Här finns fler experter inom skola och utbildning

Arbete, stress och sömn

Distansarbete, balans arbete/fritid och återhämtning under sommaren
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen. Forskar om stress, hälsa och välbefinnande bland vuxna och tonåringar på arbetsplats, skola och hemmiljö. Har även forskat om distansarbete och balans arbete/fritid. E-post: pls@psychology.su.se, tfn: 08-16 38 93 (svarar oftast snabbast på e-post)

Arbetsvillkor och personalneddragningar
Magnus Sverke, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen. Forskar om oron för att bli av med jobbet, personalneddragningar, arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö samt deras betydelse för arbetsglädje, arbetsprestation, och hälsa. E-post: magnus.sverke@psychology.su.se, Tfn: 08-16 14 19, mobil:070-635 19 61

Sömn, välmående samt social perception av sjukdom
Tina Sundelin, universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Forskar om hur sömn, sociala interaktioner och välmående relaterar till varandra. Kan även svara på frågor om social perception av sjukdom – hur uppfattar andra personer någon som är sjuk. Mobil: 0704-41 11 71, e-post: tina.sundelin@psychology.su.se

Fler forskare inom arbete, stress och sömn hittar du på Stressforskningsinstitutets webbplats.

Livsstil och hälsa

Fobier, relationsproblem/parterapi och nystart efter semestern
Per Carlbring, professor vid Psykologiska institutionen, mobil: 0706-66 76 66, e-post: per.carlbring@psychology.su.se

Giftiga ämnen i solkrämer och riskbedömning av giftiga ämnen, inklusive blandningar av kemikalier, i vardagsmiljön
Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), mobil: 0704-93 31 01, e-post: christina.ruden@aces.su.se

Konsumtion, marknadsföring och trender relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor i reklam & PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen, mobil: 0733-82 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se

Välfärd, demokrati, ojämlikhet och fattigdom
Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning forskar bland annat om socialpolitik, marginalisering, ojämlikhet och fattigdom. Tfn: 08-674 71 28, e-post: kenneth.nelson@sofi.su.se

Ojämlikhet och integration
Jan O. Jonsson, professor vid Institutet för social forskning, forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, etnisk integration, klassklyftor och familjer och barns välfärd. Tfn: 08-16 26 54, e-post: janne.jonsson@sofi.su.se

Extrem osäkerhet, katastrofala risker, klimatetik
H. Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi, kan svara på frågor om hur man bör fatta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker, samt frågor om klimatetik och fördelningsetik (tex inom vården). E-post: orri.stefansson@philosophy.su.se; mobil: 076-428 17 82

Spelberoende och preventiva åtgärder
David Forsström är legitimerad psykolog och fil. doktor i klinisk psykologi. Han forskar inom olika områden gällande spel, men hans huvudfokus är prevention av spel om pengar. Han har bland annat publicerat studier om användande och effekten av spelansvarsåtgärder. David Forsström har även varit sakkunnig i en SBU-rapport gällande preventiva åtgärder för att minska spelande. Mobil: 0708-11 23 19, e-post: david.forsstrom@su.se

Sommarväder och klimat

Sommartorka, bränder och biologisk mångfald
Kristoffer Hylander, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, forskar om bränders effekter på biologisk mångfald och gör bland annat en studie i området som brann i Västmanland. Han kan också svara på frågor om klimateffekter på växters utbredning och kaffeodlingens betydelse för biologisk mångfald. Mobil: 0765-52 52 67, e-post: kristoffer.hylander@su.se

Klimat och väder
Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen, mobil: 0702-05 66 31, e-post: michaelt@misu.su.se

Inlandsisar, krympande glaciärer och sambandet med havet
Nina Kirchner är lektor vid Institutionen för Naturgeografi och föreståndare för Bolincentret för klimatforskning. Hon forskar om inlandsisar och kalvande och krympande glaciärer i Arktis, Antarktis, Sverige och Norden. Hon undersöker också växelverkan mellan dessa isar och havet, och arktiska sjöar som ligger nära glaciärer. I sommar genomför hon fältarbeten i Tarfala och Sulitelma. Dessutom kan hon svara på frågor om undervattensfarkoster som används för forskning vid glaciärers havskant. Mobil: 0706-09 05 88, e-post: nina.kirchner@natgeo.su.se

Se även vår tidigare expertlista om klimat och klimatförändringar

Svenska fjällen

Svenska glaciärer – smältande glaciärer
Per Holmlund, professor i glaciologi med inriktning mot klimat, har forskat om glaciärer och polarmiljöer och skrivit flera böcker om svenska glaciärer. Den senaste gavs ut i mars och handlar om Kebnekaises glaciärer. E-post: per.holmlund@natgeo.su.se, mobil: 070-267 78 36

Klimatets effekt på fjällmiljö, glaciärer och renskötsel
Gunhild Rosqvist är professor i geografi och föreståndare för Tarfala forskningsstation. Forskar om klimatförändringars effekt på fjällmiljön, glaciärer och snöförhållanden, bland annat i samarbete med renskötare. Ansvarar för forskningsstationens miljöövervakning av högfjällsmiljön vilket inkluderar mätningar av väder, vegetation och glaciärer, bland annat Kebnekaises nordtopp. E-post: ninis.rosqvist@natgeo.su.se, mobil: 070-229 34 04, Tarfala forskningsstation: 072-715 50 39

Hav, vatten och Östersjön

Algblomning, hav, vatten och Östersjön
Helena Höglander, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Algprovning sker udda veckor under sommaren. Helena är ute och tar prov vecka 33. Tfn: 08-674 75 51, e-post: helena.hoglander@su.se. Ej tillgänglig för frågor under vecka 26, 30-31. Nås lättast via e-post.

Övergödning och algblomning
Jakob Walve är marinekolog och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp som utför kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Jakob kan svara på frågor om Östersjöekologi, särskilt övergödning och algblomningar, och särskilt i Stockholms skärgård. E-post: jakob.walve@su.se, tfn: 08-16 17 30

Östersjöns ekosystem
Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-16 12 46, e-post: agnes.karlsson@su.se

Östersjöns biologiska mångfald, främmande arter och mikroplaster
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap forskar om Östersjön och kan svara på frågor om mikroplaster, biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. Tfn: 08-674 75 51, e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Övergödning i Östersjöns kustzon
Linda Kumblad, systemekolog och docent vid Östersjöcentrum, tfn: 08-16 27 01, e-post: linda.kumblad@su.se
 
Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar
Sofia Wikström vid Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 17 91, e-post: sofia.wikstrom@su.se

Stränder och våtmarker
Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik kan svara på frågor om våtmarker och dess betydelse i ekosystemet, Östersjöns stränder, strandskydd, biologisk mångfald och skarvöar. Mobil: 0730-76 51 26, e-post: peter.hamback@su.se 

Allt om tång
Ellen Schagerström, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, skriver på Tångbloggen om tång och alger. Mobil: 0736-29 18 12, e-post: ellen.schagerstrom@su.se

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky, senior advisor vid Östersjöcentrum. Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver på Tångbloggen om tång och alger. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet. Tfn: 0706-56 40 30, e-post: lena.kautsky@su.se

Miljögifter
Anna Sobek, docent vid Institutionen för miljövetenskap (ACES), mobil: 0702-63 34 58, e-post: anna.sobek@aces.su.se

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet
Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 0708-14 05 99, e-post: sture.hansson@su.se

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 13 58, e-post: johan.eklof@su.se
 
Fiskeri och fiskeekologi
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. Mobil: 076-618 55 88, e-post: henrik.svedang@su.se

Sötvatten och dricksvatten

Försaltning av sötvatten, vattenbrist och våtmarker som lösning
Josefin Thorslund, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Josefins forskning fokuserar främst på föroreningsproblematik, bland annat kring våtmarkers funktioner som naturbaserade lösningar, samt hur vattenkvalitet påverkar vattenbrist (främst försaltning). E-post: josefin.thorslund@natgeo.su.se 

Tillgång till sötvatten och mänsklig påverkan
Fernando Jaramillo är biträdande lektor vid Institutionen för naturgeografi. Fernando är bland annat kursansvarig för Land and Water Risk Assessment och undervisar även inom avancerad hydrologi. Hans forskning handlar om vattnets cirkulation i atmosfären och på jordytan, och hur människan påverka klimatet genom sin vattenkonsumtion. E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se, tfn: 08-16 47 71

Grundvatten och sötvatten
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Gia är prefekt för Institutionen för Naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av både Vetenskapsakademin och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologer. Hon kan svara på frågor om många olika aspekter av vatten, till exempel hur sötvattentillgången och andra vattenförhållanden påverkas av klimatförändringar. E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se eller tfn: 08-16 47 85.

Vattenrelaterade katastrofer och globala mål för hållbar utveckling
Zahra Kalantari, docent vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning. Zahra är involverad i flera forskningsprojekt tillsammans med andra myndigheter med ansvar för vattenfrågor, hållbar statsutveckling till exempel Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, MSB, Trafikverket, SMHI och miljödepartementet. E-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se, tfn: 070-718 01 18

Sommarens djur

Fågelsång och inlärning
David Wheatcroft forskar om hur fåglar lär sig sjunga, framför allt om hur de undvika lära sig fel arts läte. Han är expert inom djurs beteende, kommunikation hos djur, och neurogenetisk grund för inlärning. E-post: david.wheatcroft@zoologi.su.se, tfn: 072-223 83 27

Sjöfåglar och medborgarforskning om sillgrisslor
Olof Olsson, forskare vid Stockholms Resilienscenter, forskar om sjöfåglar i Östersjön och medverkar i projektet ”Havsfåglar i Östersjön” där forskarna bland annat tar hjälp av allmänheten för att observera sillgrisslor. Tfn: 070-675 45 09, e-post: olof.olsson@su.se

Djur i allmänhet och fjärilar i synnerhet
Bengt Karlsson, professor och prefekt för Zoologiska institutionen, tfn: 08-16 40 39, e-post: bengt.karlsson@zoologi.su.se

Allt om fiskar samt djurs fortplantning
Bertil Borg, professor vid Zoologiska institutionen, tfn: 08-16 40 82, mobil: 0707-56 13 44, e-post: bertil.borg@zoologi.su.se

Djurs beteenden
Johan Lind, docent i etologi vid Zoologiska institutionen. Kan svara på frågor om djurs beteenden och om likheter och skillnader mellan djurs och människors mentala förmågor, tfn: 08-16 27 47, e-post: johan.lind@zoologi.su.se. (ej tillgänglig under juli)

Fladdermöss
Heather Wood, heather.wood@natgeo.su.se och Sara Cousins, sara.cousins@natgeo.su.se, studerar hur fladdermöss påverkas av klimatförändringar och tar hjälp av allmänheten i projektet batmapper.com

Myggor, klimatförändringar och harpest
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Kontakt: georgia.destouni@natgeo.su.se eller 08-16 47 85

Sommarens växter 

Träd och klimat
Björn Gunnarson, forskare och dendroklimatolog, studerar årsringsvariationer i träd för att titta på det historiska klimatet. Extrema klimathändelser såsom torka, översvämning och kyliga somrar påverkar trädens tillväxt. Extremer kan i sin tur vara orsakat av stora vulkanutbrott. Tillväxten begränsas främst av klimatologiska faktorer som nederbörd och temperatur under sommaren. I hårt förorenade områden som exempelvis gruvor eller glasbruk tar träden upp föroreningar varvid föroreningshistorik kan studeras. E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se, tfn: 08-16 47 72

Gräsmarker, skärgård, landskapsförändringar och biologisk mångfald
Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi, mobil: 0708-10 15 95, e-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter
Vecka 26: Gunvor Larsson, tfn: 08-16 33 87, e-post: gunvor@bergianska.se
Vecka 27 & 28: Lars Gunnar Reinhammar, tfn: 08-16 40 02, e-post: larsgunnar@bergianska.se
Vecka 29: Gunvor Larsson, tfn: 08-16 33 87, e-post: gunvor@bergianska.se
Vecka 30 & 31: Catarina Rydin, e-post: catarina@bergianska.se
Presskontakter vid Bergianska trädgården: AnnSofie Börjesson, tfn: 08-16 30 91 och Mia Olvång, tfn: 08-16 14 75, e-post:info@bergianska.se

Biologisk mångfald

Se vår expertlista från maj med experter på biologisk mångfald

Sommaren under pandemin

Vilka konsekvenser får det att evenemang ställs in? Vad krävs för att människor ska följa regler och rekommendationer? Hur påverkas ekonomin? Det och många andra frågor finns listade under vår expertlista coronavirusutbrottet

Lyssna, titta och läs – digitala tips för hängmattan

Forskning i populärvetenskapligt digitalt format. Här har vi samlat tips på poddar, läsning och inspelade öppna föreläsningar. Hitta forskare och inspiration till reportage, eller tipsa gärna vidare. Här finns bland annat mer för den som vill resa på semester i fantasin, lära sig mer om kroppsideal, hållbarhetsmålen eller universum. 

Letar du fortfarande? 

Har du läst igenom hela listan men letar fortfarande efter en expert inom någonting annat? Vid Stockholms universitet finns många fler forskare. Är du journalist kan du kontakta presstjänsten för att hitta rätt: press@su.se, tfn: 08-16 40 90

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se