Sommarlovet har börjat. Men inte för alla. 16 elever från flera gymnasieskolor runt om i Karlstad börjar istället sommaren med att prova på hur det är att forska vid Karlstads universitet. Mellan den 10 och 28 juni ställs de unga forskarna inför en rad utmaningar, som de tillsammans med en handledares hjälp ska lösa. Det kan handla om alltifrån radioaktivitet och analys av pappersfibrer till studier av saliv och daggmaskar.

– Syftet med sommarforskarskolan är att visa gymnasieelever att det både är intressant och roligt att studera naturvetenskap vid universitetet, säger Ingalill Gumaelius, studievägledare på institutionen för kemi.

Flera olika forskningsområden berörs under kursen, däribland biomedicin, elektroteknik, miljövetenskap, kemi och materialteknik. Media hälsas välkomna under sommarforskarskolans fyra sista dagar den 24-27 juni. Introduktion äger rum varje dag klockan 09.30 i sal 3B 322 på Karlstads universitet. För övriga lokaler och kontaktpersoner, se nedan.

Måndagen den 24 juni studerar eleverna daggmaskar. Sal 5F 423. Kontaktperson: Susanne Walan, tfn 070-525 88 07.

Tisdagen den 25 juni tittar sommarforskarna närmare på “det uthålliga boendet”. Plats: Ekobyn nedanför universitetet. Kontaktperson: Rolf Ahlzén, tfn 070-646 45 34.

Onsdagen den 26 juni funderar studenterna över hur man kan göra kemilektionerna mer attraktiva. Kontaktperson: Ingalill Gumaelius, tfn 073-955 85 45.

Torsdagen den 27 juni undersöks radioaktivitet. Kontaktperson: Ingalill Gumaelius, tfn 073-955 85 45.

För mer information, kontakta Ingalill Gumaelius, tfn 073-955 85 45.