Sedan fem år tillbaka används ett högupplöst EEG-system med 128 sensorer för studier av hjärnaktivitet på spädbarnlabbet. Metoden har högkänslighet, är tillförlitlig och accepteras lätt av barnen.

– Systemet består helt enkelt av en mössa med sensorer doppad i mild, fysiologisk koksaltlösning, som inte irriterar hud eller ögon eftersom koncentrationen är densamma som i tårar, säger Claes von Hofsten.

Utrustningen behöver nu bytas ut och med stödet från Knut och Alice Wallenbergs fond kan forskargruppen dels köpa in ett nytt, betydligt känsligare och robustare EEG-system och dels skaffa s k NIRS-apparatur (Near Infrared Spectroscopy). Det är en ny metodik som mäter genomströmning av syre i olika delar av hjärnan och som till skillnad från befintliga tekniker tillåter barnet att röra sig fritt under mätningen. Ljusnivån är inte högre än den som barnet utsätts för barhuvad i vanligt solsken.

– Detta blir den första utrustningen av sitt slag i Skandinavien. De två metoderna kompletterar varandra vilket ger oss unika möjligheter. Perceptuell, kognitiv och motorisk utveckling kan inte förstås till fullo utan kunskaper om hur aktiviteten på hjärnbarken utvecklas och förändras, säger Claes von Hofsten.

För mer information, kontakta Claes von Hofsten, 018-471 21 33, 070-239 17 65, claes.von_hofsten@psyk.uu.se