SiS arbetar strategiskt för att kunna ta emot och erbjuda ungdomar och klienter med särskilda vårdbehov behandling med specialistkompetens. Pojkarna som kommer till Fyren har behov av att vara i mindre grupper än SiS övriga ungdomar. Fyren har fem låsbara platser.

– Våra pojkar har ett våldsamt och utagerande beteende och utgör ibland en fara för sig själva eller andra. De har oftast många placeringar bakom sig. Med vård på små avdelningar och med mycket tydlig struktur kan de fungera väl och må bra, säger avdelningsföreståndare Marie Månsson Björkman.

Fyren är en av de avdelningar inom SiS ungdomsvård som erbjuder specialbehandling för ungdomar som förutom sociala problem, som kriminalitet och missbruk, också har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och i vissa fall även psykiatrisk diagnos.

– Pojkarnas våldsamhet kan ha lett till att de begått en kriminell handling men vi pratar här inte om unga med kriminell identitet, framhåller Marie Månsson Björkman.

Livet på avdelningen är strikt schemalagt in i detalj, allt för att hjälpa ungdomarna att få en stark struktur för att göra omvärlden begriplig och tydlig. Ungdomarna får dessutom undervisning utifrån specialpedagogik.

Fyren har nu fått nya och ändamålsenliga lokaler och dessutom har Fyrskolan renoverats. Den nya avdelningen är byggd efter SiS-standard. Det innebär att byggnaderna utformas på ett visst sätt med tanke på trygghet och säkerhet men också att alla rum har egna duschar och toaletter.

Marie Månsson Björkman, avdelningsföreståndare Fyren, 031-99 63 91