Produktionen av kväveoxid är hög både hos spetälske- och tuberkulospatienter.
När det gäller spetälska, så kan kväveoxiden tidigt i en infektion ha en viss avdödande effekt på bacillerna . Men den hejdar inte alltid sjukdomens utveckling, och kan i senare stadier tvärtom tänkas bidra till skadorna på huden, säger Thomas Schön.

Han har gjort fältstudier i Etiopien, ett land där spetälska och tuberkulos ofta förekommer. I Etiopien studerade han bland annat resultatet av ett syntetiskt kosttillskott med aminosyran arginin till tuberkulospatienter. Arginin behövs för att upprätthålla kroppens produktion av kväveoxid, och tillskottet av arginin ledde också till minskade symptom och kortare smittsamhetsperiod hos de etiopiska patienterna.

– Arginin finns bland annat i jordnötter. Att äta tillskott av jordnötter borde alltså kunna stärka kroppens försvar mot tuberkulos. Ett sådant födotillskott kan vara ett enkelt och billigt sätt att förbättra behandlingen av sjukdomen i fattiga länder, menar Thomas Schön. Han hoppas kunna fortsätta sin forskning med att prova denna teori i praktiken.

Tuberkulos drabbar oftast lungorna och dödar över två miljoner människor årligen världen över. Sjukdomen är åter aktuell i Sverige bland annat på grund av antibiotikaresistenta tuberkelbakterier i Baltikum och Ryssland.

Thomas Schöns avhandling heter Nitric Oxide in Tuberculosis and Leprosy.
Disputationen äger rum den 1 november med dr Gilla Kaplan från International Center for Public Health, New Jersey, USA som opponent. Thomas Schön träffas på tel 013-22 20 60 (bara under vecka 44) samt på e-post t.schon@telia.com.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: