Dessa frågor angriper Per Holmberg på två olika sätt. För det första undersöks hur olika vetenskapsgrenar (språkvetenskap, psykologi och filosofi) har förklarat språklig evaluering med att vissa ord har en så kallad emotiv betydelse. För det andra utvecklas i avhandlingen ett alternativt angreppssätt som tillämpas i analys av ett samtal.

Vad gäller begreppet emotiv betydelse visar undersökningen att begreppet är präglat av en syn på språket som håller språkliga enheter för att vara länkade till olika betydelser i en språklig kod. Målet har därför ofta varit att finna och avgränsa de ord som har en emotiv betydelse. I det praktiska arbetet med att beskriva evaluerande yttranden och texter visar sig emellertid ett sådant angreppssätt mindre fruktbart.

Det alternativ som Holmberg föreslår innebär att evaluering betraktas som olika språkliga aktiviteter. Istället för att försöka skriva en lista med de ord som kan antas ha emotiv betydelse, borde man, menar Holmberg, kunna identifiera en rad olika slags mönster som typiskt utmärker evaluerande aktiviteter i en viss situation. I avhandlingens samtalsanalys beskrivs på flera kompletterande sätt hur talarna typiskt gör när de evaluerar, hur de bemöter varandras påståenden, och hur de utnyttjar såväl ordval, grammatik som intonation.

Avhandlingens titel: Emotiv betydelse och evaluering i text.
Disputationen äger rum lördagen den 9 februari 2002 kl 10.15, Opponent: Docent Per Ledin, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Närmare upplysningar kan fås av Per Holmberg, tel 773 44 72 (arb),24 29 70 (hem), e-post: Per.Holmberg@svenska.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851