Vid inspektionen har SSI sÀrskilt granskat hur strÄlskyddsarbetet Àr organiserat, hur vÀl sjukhuset uppfyller kraven pÄ internutbildning av personalen och om det finns dokumenterade rutiner och metodbeskrivningar.

Vid strÄlbehandling med radioaktiva Àmnen har bristande personalutbildning lett till flera missöden under hösten. Endast tvÄ av missödena har utretts av sjukhuset. SSI ser allvarligt pÄ att det saknas rutiner för att snabbt kunna utreda och vidta ÄtgÀrder sÄ att hÀndelser av liknande slag inte upprepas. En viktig orsak till problemen Àr att sjukhuset saknar en strÄlskyddsorganisation med tydlig ansvarsfördelning.

SSI förelÀgger Karolinska sjukhuset att senast den 1 mars 2002 ÄtgÀrda pÄtalade brister.

Kontaktpersoner pÄ SSI:
Gunilla Hellström, avdelningschef, Avdelningen för patient och personalstrÄlskydd,
tel: 08 729 71 45
Torsten Cederlund, verksamhetsansvarig omrÄde sjukvÄrd, tel: 08 729 71 04 eller
070 217 10 43
Britt Ekman, informationschef, tel: 08 729 71 34 eller 0709 72 07 97

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: