Statens strålskyddsinstitutet, SSI, informerades om problemet av ett sjukhus som ansåg att det danska företaget skötte transporterna av strålkällan på ett tvi-velaktigt sätt. Vid en inspektion den 11 april konstaterade SSI att Varian Medi-cal Systems Scandinavia AS saknade erforderligt tillstånd.

SSI har nu utfärdat ett föreläggande att Varian Medical Systems Scandinavias verksamhet av detta slag omedelbart ska upphöra. Föreläggandet innehåller ett vite på 100 000 SEK.

I Sverige regleras hanteringen av radioaktiva ämnen av bland annat strål-skyddslagen. Övervakande och tillståndsgivande myndighet är Statens strål-skyddsinstitut. Myndigheten ska se till att hanteringen sköts på ett säkert sätt av korrekt utbildad och utrustad personal.

Ytterligare information lämnas av:
Torsten Cederlund, verksamhetsansvarig, tfn 08-729 71 04
mobil 070-217 10 43
Britt Ekman, informationschef, tfn 08-729 71 34
mobil 070-972 07 97

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: