Över världen ligger städer mer öde än någonsin. Men staden ligger inte nere för räkning. Urbaniseringen väntas tvärtom öka, trots de många utmaningar som dagens städer står inför. Men vad är en stad? Och hur kommer den att se ut i framtiden?

2020 är staden temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbox. Ett antal forskare har skrivit om staden som fenomen. Det handlar om alltifrån urbanitetens kärna till framtidens städer och varför våld dras till städer, om hur städer en gång i världen uppkom, vilka behov städerna svarar mot och varför de ibland faller.

Nu finns de tre första häftena tillgängliga. Urbanhistorikern Håkan Forsell har skrivit det första häftet om staden stadd i ständig förändring. Han presenterar bland annat ett nytt sätt att se på stadens utveckling och epoker under 1900-talet. Freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund diskuterar i sitt häfte hur det kommer sig att våld dras till städer runt om i hela världen. Både kriminalitet och terror tycks frodas i våra städer – men varför är det så? Det tredje häftet är författat av stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle och handlar om framtidens stad och hur den kan och bör planeras. Framtidens städer förväntas vara både vara socialt och klimatmässigt hållbara, men det är inte alltid som goda mål är så lätta att planera fram.

I samband med att de tre första häftena nu lanseras sänds också en serie samtal om staden i samarbete med Stockholms stadsmuseum och Utbildningsradion. I fyra samtal möter vi flera av författarna och andra forskare som studerat staden och dess utmaningar.

Häftena finns att ladda ner på RJ:s webbplats

Samtalsserien finns på UR Samtiden

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se