Staffan Carlshamre som anställts som profesor i teoretisk filosofi forskar om grundläggande begrepp och metoder inom humaniora – vad en mänsklig handling är, hur handlingar kan förklaras och begripas, vad mening är och hur meningsfulla företeelser kan tolkas. Han har just påbörjat ett forskningsprojekt om kunskapsteori för bilder och berättelser.”

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: