För att minska användningen av kemiska ogräsmedel i jordbruket är alla alternativa sätt att bekämpa ogräs intressanta. En av dessa metoder kan vara att välja sådana sorter som har förmåga att trycka ner ogräset och/eller som tål att själv bli underkuvat.

Ulla Didon har i sitt doktorsarbete jämfört dessa konkurrensegenskaper hos sex kornsorter. En rangordning mellan sorterna fastställdes och den var densamma mellan åren och var dessutom oberoende av hur ogräsfloran såg ut. Bäst i konkurrensen med ogräset var sorten ’Svani’, följd av ’Filippa’. ’Jesica’, ’Etna’ och ’Blenheim’ var svagare. ’Lina’ uppträdde olika under försöksåren.

De mest slagkraftiga sorterna visade sig komma tidigare upp ur jorden, ha en snabb längdtillväxt och bilda mycket grönmassa vid konkurrens med ogräs jämfört med de andra sorterna. Konkurrensstarka sorter hade fler noder (knäleder på strået) än de svaga vid stråskjutningen. De släppte ner mindre ljus mellan plantorna, vilket missgynnade ogräset.

Konkurrensförmågan visade sig inte hänga samman med höga kärnskördar – en av de mest konkurrenskraftiga och en av de sämsta sorterna hade bäst avkastning. Detta skulle tyda på att växtförädlarna skulle kunna ta vara på båda egenskaperna när de korsar fram nya kornsorter.

FK Ulla Didon, institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, försvarar fredagen den 24 maj kl. 10.00 sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Growth and development of barley cultivars in relation to weed competition.
Opponent: D Maria Olofsdotter, Weed Science, KVL, Tosterud, Danmark.
Lokal: Hörsalen, Loftet, Ultuna.

För mer information: Ulla Didon, 018-67 14 06, Ulla.Didon@evp.slu.se