Sammanlagt ges nu stöd till 36 personer och tjänster runt om i landet. Den fullständiga listan över antagna, vetenskapsinriktning och hemort bifogas.
Konkurrensen har varit hård och ansökningarna har gått igenom tuffa kriterier
– Det är roligt att kunna konstatera att alla som anställs har sådan kvalitet att de inom sina områden hör hemma i forskningens frontlinje, säger Bengt Hansson.

Generationsväxling
De nya tjänsterna är på fyra år och ansökningstrycket har varit överväldigande.
– Det är en klar bekräftelse på den brist på forskningsmöjligheter inom humaniora och samhällvetenskap som så ofta talas om från universiteten. Här syns alltså detta i konkreta siffror, säger Bengt Hansson.
Bakgrunden till satsningen är att en stor del av universitetens och högskolornas nuvarande forskare går i pension under det närmaste decenniet. Rekryteringsanställningar är ett sätt att försöka försäkra sig om att svensk forskning ska kunna fortsätta att bedrivas på hög nivå även senare. Att särskilt satsa på yngre forskare är också en av de viktigare satsningarna för Vetenskapsrådet.

Mer information
På www.vr.se finns mer information om ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap och dess verksamhet.

Ytterligare kommentarer
Bengt Hansson, huvudsekreterare Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-546 44 228 / 046-222 75 94 / Bengt.Hansson@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare