Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse har delat ut stipendier till följande kvinnliga forskare vid Stockholms universitet:

Michelle Ariga, som inom sociologi doktorerar pÄ The social construction of membership

Eva Berglund, fil.dr i psykologi med forskningsprogrammet Barns sprÄkutveckling

Linda Grönwall, som i arkeologi doktorerar pÄ Boplatsens betydelse under yngre jÀrnÄlder

Christina Hedman, som inom tvÄsprÄkighet doktorerar pÄ Dyslexi hos andrasprÄksinlÀrare

Mia Hultin, fil. dr i sociologi med forskningsprogrammet Lönerörlighet – förklaringsmekanismer och konsekvenser ur ett könsperspektiv

Sarah Kilito, som inom franska doktorerar pÄ Marockansk litteratur

Jonna Lappalainen, som i teoretisk filosofi doktorerar pÄ Det osÀgbara i Sören Kierkegaards filosofi

Anita Rönneling, som inom kriminologi doktorerar pÄ Begreppet social marginalisering

Marie SallnÀs, fil.dr i socialt arbete med forskningsprogrammet Privata institutioners etablering pÄ barnavÄrdsmarknaden

Jenny SĂ€ve–Söderbergh, som inom nationalekonomi doktorerar pĂ„ Löneskillnaden mellan mĂ€n och kvinnor samt Ekonomiskt risktagande

Enligt stiftelsens bestÀmmelser kan endast kvinnor vid humanistisk och samhÀllsvetenskaplig fakultet söka. FöretrÀde ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning lÀngre Àn fyra Är respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre Àn fyra Är före ansökningstillfÀllet. Vidare skall sÀrskild vikt fÀstas vid den sökandes forskningsplaner.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: