Tiina Rosenberg, docent vid Teatervetenskapliga institutionen har fått 30 000 kronor ur Stiftelsen Ann-Margret Liljeqvists fond. Hon får det för sin forskning inom teatervetenskap med särskild inriktning på queer-teori, ett forskningsfält som hon i hög grad bidragit till att introducera i Sverige. Denna forskning har redovisats i boken Byxbegär som väckt stort intresse även utanför den snävt teatervetenskapliga kretsen och nått ut till breda läsargrupper.

Ändamålet med Stiftelsen Ann-Margret Liljeqvists fond är att främja vetenskaplig forskning inom ämnet teatervetenskap, vilket sker genom ett årligt stipendium till en person som bedrivit forskning och/eller kvalificerat författarskap inom detta ämne. Ann-Margret Liljeqvist disputerade 1985 vid Teatervetenskapliga institutionen och det är hennes arvingar som instiftat fonden, som förvaltas av Stockholms universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: