Per H. Svensson på forskningsinstitutet SP Process Development i Södertälje har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning), för en forskningsinstitutsdoktorand avseende forskning inom solcellsområdet. Titeln på projektet är: ”Screening och strukturbaserad design av Hybrid Perovskiter”. Det ska pågå under fyra år – med början våren 2017.
– Hybridperovskiter är material med exceptionella fysikaliska egenskaper och en enastående prestanda inom en mängd olika områden, säger Per H. Svensson.

Tack vare deras kostnadseffektivitet och enkla bearbetning, har hybridperovskiter vunnit stort intresse för tillämpningar inom energiomvandling (solceller), vattendelning, lysdioder och lasrar. Trots en intensiv forskning inom perovskitområdet och dess tillämpningar, saknas mycket kunskap om de fundamentala egenskaperna hos dessa system.

Projektet syftar till syntes och utveckling av nya effektivare perovskiter, inklusive miljövänliga alternativ, som utnyttjar in silico screening, strukturbaserad design (SBD), unik, automatiserad robotbaserad screening och syntes. De syntetiserade perovskiterna, med lämpliga fysikaliska egenskaper, kommer att optimeras ytterligare i SBD-cykeln. Efter slutlig optimering, kommer utvalda kandidater att utvärderas i Grätzelsolceller (DSSC), i samarbete med KTH och ett DSSC materialföretag.

För mer information, kontakta: Per Svensson, tel 010-516 65 08, perh.svensson@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

Presskontakt:
Staffan Ljung
Telefon:
010-516 54 24
Mobil:
070-672 89 70
Epost:
staffan.ljung@sp.se
Presskontakt:
Kristoffer Lidén
Telefon:
010-516 56 72
Epost:
kristoffer.liden@sp.se