Nu har en grupp nordiska forskare under ledning av professor Robin Room från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet (SoRAD) samlat in detta digra material och åter analyserat det man vet om erfarenheter och effekter av samhälleliga beslut och händelser som påverkat drickandet.

Materialet, som redovisas i boken The Effects of Nordic Alcohol Policies – what happens to drinking and harm when alcohol controls change, presenteras av författarna

Tid: fredag 22 november kl. 11.00
Plats: SoRAD:s lunchrum, plan 3, Sveavägen 160 (f.d. Sveaplans gymnasium)

Frågor man ställt sig är bl.a.
• Vem var det som började dricka mer och i vilka sammanhang då mellanölet fick säljas fritt och också landsbygden fick sina alkoholbutiker i 1968/1969 års Finland?
• Hur var det med borttagandet av mellanölet ur de svenska livsmedelsaffärernas varusortiment 1977? Påverkade detta ungdomars och andra gruppers drickande?
• Vad hände 1999 i Reykjavik när restaurangerna tilläts hålla öppet dygnet runt?
• Hade strejken i de norska monopolbutikerna någon betydelse för alkoholskador?

Vilka effekter har dessa och liknande åtgärder och händelser haft på olika människors drickande?
Resultaten visar att alkoholpolitiska åtgärder har större effekter på storkonsumenters drickande och på de alkoholrelaterade skadorna än på den generella nivån av befolkningens alkoholkonsumtion.
Alkoholkontrollens syfte är ju att motverka skador och det är därför av vital betydelse att kunna påverka sådan konsumtion som med stor sannolikhet kan leda till skador.
Resultaten visar dock att det ingalunda är mera effektivt att rikta in sig på storkonsu-menterna utan på alla konsumenter, men mest på storkonsumenterna

Bokens ges ut av Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) och redaktör är Robin Room, professor i alkohol- och drogforskning vid SoRAD.

Närmare information lämnas av professor Börje Olsson, tfn 674 70 50, borje.olsson@sorad.su.se

Ytterligare information om boken finns att hämta på www.kaapeli.fi/nad

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: