För diabetespatienter som har fått kallbrand i främre delen av foten är det inte nödvändigt att göra en större amputation för att läka. Det är slutsatsen i en ny studie.

– Det vi ser är att man kan undvika underbensamputation i väldigt hög utsträckning. Men resultaten visar också att det kan ta upp till ett år att läka även från en mindre amputation. Det visar hur viktigt det är med noggrann uppföljning, säger Magdalena Annersten Gershater, lektor i diabetesvård vid Malmö universitet.

Studien har gjorts i samarbete med forskare på Skånes universitetssjukhus diabetesfotmottagning. Forskarna har utgått från underlag som samlats in i ett större forskningsprojekt där man följt personer med diabetes som kom till mottagningen i Malmö med fotsår.

I den här studien har man tittat närmare på hur det gick för den patientgrupp som hade kallbrand i tårna eller främre delen av foten. Forskarna följde patienterna från den tid att de kom in till mottagningen tills det att de hade läkt helt eller avlidit. Av de patienter som överlevde så läkte 66 procent utan att behöva göra en underbensamputation.

– Det här betyder att man inte ska tappa hoppet. Många personer med diabetes tänker att det värsta med diabetes är att man kan bli blind eller amputerad. Men bara för att man har ett sår på foten när man har diabetes och har fått kallbrand, så betyder det inte amputation per automatik, säger Magdalena Annersten Gershater.

Kallbrand innebär att vävnaden i en kroppsdel dör. Det kan utvecklas i infekterade sår och där blodcirkulationen är dålig, vilket gör personer med diabetes till en extra utsatt grupp. Många läker utan större ingrepp, men i värsta fall krävs en amputation för att överleva.

Den nya studien visar att riskerna för en underbensamputation ökade om patienten hade flera andra sjukdomar samtidigt, till exempel dåligt hjärta och dåliga njurar i kombination med hög ålder. Men det finns en viktig nyckelfaktor som minskar risken för att alls behöva genomgå en amputation, enligt Magdalena Annersten Gershater.

– Forskningen visar att risken för att överhuvudtaget behöva bli amputerad minskar om man får behandling på en multidisciplinär fotmottagning. De här patienternas behov är komplexa och därför behöver man flera olika professioner som samarbetar för att få ett gynnsamt utfall, säger hon.

Bakgrund
Studien baseras på patienter som kom in till diabetesfotmottagningen på Skånes universitetssjukhus med fotsår mellan åren 2001 och 2012. Bland dessa patienter har man undersökt och följt upp 476 personer som hade eller utvecklade kallbrand i främre delen av foten efter första besöket. Av de patienter som överlevde så läkte 66 procent utan att behöva göra en underbensamputation.

Ta del av studien i sin helhet här:
Healing below the ankle is possible in patients with diabetes mellitus and a forefoot gangrene

I en tidigare studie har forskargruppen även undersökt hur det gått personer med diabetes över 75 år som kommit in till mottagningen med fotsår. I den studien läkte 84 procent av de överlevande utan en större amputation.

Länk till tidigare studie:
Elderly individuals with diabetes and foot ulcer have a probability for healing despite extensive comorbidity and dependency

Kontaktuppgifter och mer information om forskaren:
Magdalena Annersten Gershater

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se