Mikroalger kan återvinna växthusgas och näringsämnen från industriellt avfall och på så vis minska klimatavtryck och övergödning. Lina Mattssons avhandling i ekologi visar hur metoden kan användas även i ett nordiskt klimat, vilket tidigare har setts som en utmaning eftersom algerna är beroende av värme och solljus.

Tekniken, som länge har utforskats av Linnéuniversitetets forskargrupp Algoland, går ut på att leda in utsläpp i odlingsbehållare, så kallade fotobioreaktorer, med mikroalger i. Genom fotosyntes fångar algerna upp ämnen som koldioxid, kväve och fosfor, som omvandlas till värdefull biomassa i stället för att spridas i naturen. Den gröna algmassan är värdefull eftersom den innehåller stora mängder protein, kolhydrater och fetter.

– Algmassan kan användas till samhällsnyttiga produkter så som biobränsle, djurfoder, kosmetika och kosttillskott. På det viset kan mikroalger bidra med lösningar för ett mer cirkulärt samhälle, säger Lina Mattsson, forskare i ekologi.

Läs hela nyheten om Elin Mattssons avhandling på Lnu.se >>

Högupplösta pressbilder från nyheten för nedladdning via följande länkar:
Fotograf: Elin Matsson
Fotograf: Joakim Palmkvist

Mer information

Kontakt

Lina Mattsson, forskare, 0480-44 63 33, lina.mattsson@lnu.se

 

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se