Regnskogarnas biologiska mångfald hotas av klimatförändringar. Forskaren Daniel Metcalfe utför storskaliga experiment för att förutse konsekvenserna – men var redo att stänga ner allt när pengarna tog slut. Nu beviljas han ett stort statligt bidrag från Formas för att fortsätta och utöka sitt arbete.

– Jag blev väldigt glad och överraskad, säger Daniel Metcalfe om beskedet att hans forskningsprojekt får 14 miljoner kronor från Formas.

Samma morgon hade han berättat för forskningskoordinatorn i Peru att de kanske skulle behöva stänga ner på grund av ekonomin. Tack vare bidraget kan de i stället bygga ett världsledande center för tropisk forskning.

– Det är viktigt att försöka förstå och förutsäga effekterna av klimatförändringar i tropiska molnskogar som är en ”hotspot” för biologisk mångfald, säger Daniel Metcalfe.

Han är professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Ett av hans forskningsområden är molnskogar i regnskogarnas bergsområden. Dessa molnskogar är hem för tusentals djur- och växtarter som är speciellt anpassade till det ovanliga klimatet och inte finns någon annanstans. Konsekvenserna av klimatförändringarna i kombination med avskogning kan bli allvarliga, men vilka effekterna blir och hur snabbt de uppträder har aldrig testats.

– Jag utformade ett experiment för att få en tidig bild av vad som skulle kunna hända. Jag satte upp ett stort skynke som mäter ungefär 30 gånger 40 meter. Tanken är att vattenpartiklarna i de små, låga molnen som är så typiska för regionen delvis fångas upp av det tunna tyget, vilket gör skogen bakom lite torrare. Sedan jämför vi det med en närliggande skog som är opåverkad.

Idén till projektet kom 2013 och anläggningen i Peru har varit i drift i fem år. De första resultaten förväntas snart publiceras. Bidraget från Formas gör det möjligt för experimentet att fortsätta men också utvecklas med nya mätningar. Daniel Metcalfe planerar också att utöka experimentet till andra områden i regionen med naturligt varierande molntäthet för att simulera framtida scenarier.

Målet är att skapa en tvärvetenskaplig forskningsplattform där forskare, lokalbefolkningen och beslutsfattare kan dela data och använda infrastrukturen.

– Vi samarbetar till exempel med en lokal organisation som håller på med trädplantering för att bedöma hur känsliga arterna är för klimatförändringar. Planen är att använda resultaten från vårt arbete för att avgöra vilka av de inhemska arterna som är särskilt hotade, och därför bör prioriteras för bevarandeinsatser, säger Daniel Metcalfe.

Om molnskogar

En molnskog är ett område på hög höjd i en regnskog där det nästan alltid förekommer moln eller dimma i höjd med trädkronorna. Här finns en unik biologisk mångfald anpassad till hög luftfuktighet med till exempel mycket mossor, lavar och blommor som exempelvis orkidéer. Molnskogarna spelar också en avgörande roll för vattenreglering och lagring av kol.

Om Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation av högsta kvalitet inom områdena miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Varje år fördelar Formas drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till olika projekt. Inom årets utlysning ”Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald” har totalt tio forskare i Sverige beviljats mellan 11 och 14 miljoner kronor i projektbidrag.

För mer information kontakta gärna:

Daniel Metcalfe, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Telefon: 090-786 55 75

E-post: daniel.metcalfe@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23