Pressmeddelande från Göteborgs universitet, medicinska fakulteten

Största vetenskapliga mötet i Göteborg under 2001

Under mötet kommer världsauktoriteter inom narkos- och intensivvård att presentera nya forskningsrön och vetenskapliga presentationer kommer att hållas i fler än tio föreläsningssalar samtidigt.

Föreläsningarna kommer att belysa aktuell forskningsfront när det gäller narkosmedel och narkosmetoder, återupplivningsåtgärder, intensivvård av kritiskt sjuka patienter samt behandling av såväl akut som kronisk smärta.

Bevisbaserad (2evidence based2) vård, det vill säga vård som grundas på en utvärdering av all aktuell kunskap inom ett problemområde, kommer att diskuteras. Så också nya behandlingsalternativ inom narkos och intensivvård.

Den senaste utvecklingen när det gäller narkosmedel, läkemedel för intensivvårdsbruk samt medicinteknisk apparatur för övervakning och behandling av organsvikt kommer i anslutning till mötet att visas på en stor utställning på Svenska Mässan.

ESA grundades 1992 och har sedan vuxit i så snabb takt att den idag är den största anestesiorganisationen i Europa. Inför bildandet och under uppbyggnaden av ESA var flera svenska anestesiologer aktivt involverade vilket förklarar att en av dessa, Hengo Haljamäe, professor i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Göteborgs universitet, fått den 9:e kongressen förlagd till Göteborg.

Narkos- och intensivvårdsläkarnas specialistförening i Sverige (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) är medarrangör till mötet och ser det som en framgång för svensk anestesi och intensivvård att ett så betydande internationellt möte förläggs till Sverige.

Kontaktperson:
professor Hengo Haljamäe, tel 031-342 15 95, fax 031-41 38 62
e-post Hengo.Haljamae@aniv.gu.se
Avdelningen för anestesiologi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851