De tre nya linjerna är
• Läkemedelskemilinjen
• Miljökemilinjen
• Linjen för biomolekylär kemi

Inom läkemedelskemilinjen utbildas kemister till at bli ”superbyggmästare i molekylernas värld” för att kunna framställa nya läkemedel. Utbildningen lägger stor vikt vid uppbyggnad och design av organiska föreningar men även vid deras funktion. En halv termin ägnas åt hur läkemedel fungerar och verkar i människokroppen. Utbildningen är avsedd för verksamhet inom bland annat läkemedelsindustrin.

Miljökemilinjen är en utbildning för framtida yrkesverksamma miljökemister. De nya miljökemisterna får fördjupade kunskaper om miljöföroreningars förekomst och egenskaper samt deras omvandling i miljön till levande organismer.

Linjen för Biomolekylär kemi utbildar kemister för att förstå kemin i biologiska processer såsom nervcellernas och nervsystemets funktion. En halv termin ägnas åt bioinformatik. Den nya linjen ger en utbildning för verksamhet i till exempel läkemedelsindustrin eller inom bioteknikföretag.

Närmare upplysningar lämnas av professor Jan-Erling Bäckvall, tfn 08-674 71 78 (070-720 84 74) eller universitetslektor Per Unger, tfn 08-16 29 23 eller studievägledare Åsa Borin, tfn 08-16 37 30.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: