Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar, som startade 2021, ger allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten, hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald. I årets upplaga av Algforskarsommar finns en ny uppgift: att gå ut på blåstångspromenad under fullmåne!

Intresset var stort när projektet Algforskarsommar genomfördes för första gången förra sommaren. Resultaten blev bland annat ny kunskap om den höstförökande tångens ökade utbredning. Nu har årets Algforskarsommar lanserats och forskarna hoppas att många vill engagera sig.

– Det skulle vara väldigt värdefullt att få in rapporter under flera år i rad, säger Lena Kautsky, professor emeritus i marin växtekologi och projektansvarig för Algforskarsommar.

Ger en bild av hur havet påverkas av klimatförändringarna
I sommar kan du hjälpa forskarna genom att gå på strandpromenad när det är fullmåne, och samla in grenar av blåstång. Sedan undersöker du blåstångens förökningstoppar, för att se om de hunnit bli mogna. Genom deltagarnas rapporter kan forskarna få hjälp att svara på om blåstångens mognadsprocess påverkas av att det blir mildare vintrar och tidigare vårar.

Blåstångens kärleksliv är synkroniserat med fullmånen. Tångplantorna släpper ut sina miljarder små ägg och spermier i Östersjöns vikar under sommarens fullmånekvällar.

Varför blåstång?
Lena Kautsky beskriver blåstången som ”Östersjöns skog”. Blåstångsbältet har en hög artrikedom och är mycket viktigt för fiskrekrytering. Det ger skydd och föda, och bidrar till ett rikt djurliv i grunda vikar och utmed klippor och stenbottnar från norra Bottenhavet till södra Östersjön. Ett rikt liv i tångruskorna innebär även att fisklivet kan vara på väg att repa sig.

– Jag hoppas att vi får in många rapporter från kusten om ett rikt djurliv i tångruskorna, säger Lena Kautsky.

Mer information
På Östersjöcentrum, Stockholms universitet, finns mer information om projektet Algforskarsommar
Instruktioner och instruktionsfilmer hittar du här.

Kontakt
Professor emeritus Lena Kautsky, lena.kautsky@su.se
Jenny Rosen, kommunikatör Östersjöcentrum, Stockholms universitet, jenny.rosen@su.se, 08-16 17 78

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se