I första delen av sin avhandling har Elisabeth Aardal-Eriksson utvecklat mätmetoden, prövat den i samband med en standardiserad belastning av stressystemet, samt i en mindre studie kombinerat den med psykologiska självskattningar (där den testade personen själv ger uppgifter om hur han eller hon känner sig). I självskattningen ingick också frågor om eventuella posttraumatiska symtom som mardrömmar och plågsamma minnesbilder.

Andra delen av avhandlingen består av två studier av svenska FN-soldater som tjänstgjort i Bosnien. I en av dessa studier mättes kortisol och subjektiva stressnivåer både före och vid olika tidpunkter efter Bosnientjänstgöringen. I en annan studie studerades kortisolhalter och stressreaktioner hos en grupp FN-soldater som berörts av en minolycka i Libanon.

Före-efterstudien visade att det fanns ett visst samband mellan en FN-soldaternas hormonnivåer före Bosnientjänstgöringen och hur dåligt de mådde efteråt.

‚Äď De som hade h√∂g grad av posttraumatiska symtom hade ofta l√§gre kortisolv√§rden vid de inledande m√§tningarna. Man kan tolka det som att de haft en s√§mre f√∂rm√•ga att ladda sitt stressystem inf√∂r en sv√•r situation, s√§ger Elisabeth Aardal-Eriksson.

Enbart kortisolmätningar räcker inte idag för att bedöma en persons stresstålighet, menar hon. Faktorer som familjeförhållanden, arbetssituation, genetiska faktorer och tidigare livserfarenheter påverkar också vilka som klarar extremt svåra förhållanden och vilka som inte gör det. Men mätningar av kortisol i saliven kan bli ett av flera sätt att kliniskt bedöma patienter med posttraumatisk stress.

Salivmätningar skulle också kunna ersätta blodprov när man vill mäta hormonnivåerna i samband med olika hormonella sjukdomar. Inte minst för barn, svårt sjuka och människor som är rädda för blodprov skulle detta vara av stort värde.

Elisabeth Aardal-Eriksson disputerar den 15 februari. Avhandlingen heter Salivary cortisol and posttraumatic stress reactions. Methodological and applied studies before and after trauma. Elisabeth Aardal-Eriksson träffas på tel 013-22 30 54, e-post elisabeth.aardal-eriksson@lio.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: