Jordbakterien Arthrobacter chlorophenolicus kan bryta ner 4-klorfenol och vissa andra ringformade ämnen. 4-klorfenol är en vanlig naturförorening i mark, t.ex. vid gamla träskyddsindustrier, eftersom det har använts som träskyddsmedel. Det bildas även vid förbränning av sopor eller klorblekning av papper och ingår i kreosot, som används till impregnering av t.ex. telefonstolpar.

A. chlorophenolicus kan växa under för bakterier svåra förhållanden i jord, såsom låg temperatur eller kraftiga temperaturväxlingar. Detta, i kombination med att bakterien kan växa på ovanligt höga halter av de olika fenolerna, gör att den är intressant för biosanering.

I sitt doktorsarbete vid SLU har Maria Unell studerat hur A. chlorophenolicus bryter ner fenoler och hanterar stress. Hon har bland annat upptäckt att den bryter ner 4-klorfenol genom en effektiv nedbrytningsväg som inte setts hos syrekrävande bakterier förut.

När celltillväxten på en blandning av olika fenoler studerades visade det sig att fenolerna bröts ner i en oväntad ordning, med den giftigaste fenolen först och den minst giftiga sist.

Flera av bakteriens anpassningar till ökande koncentrationer av olika fenoler och till olika temperaturer har undersökts. I en studie av de proteiner som producerades under dessa olika förhållanden sågs både kända och nya anpassningsmekanismer.
A. chlorophenolicus alla gener har nu sekvenserats, och nya rön om genomets struktur, anpassningsmekanismer och möjligheter att bryta ner olika ämnen har kunnat utläsas.
—————–
Magister i biologi Maria Unell, institutionen för mikrobiologi försvarar sin avhandling med titeln ”Physiological, Genetic and Proteomic Characterization of Arthrobacter chlorophenolicus During Growth on Different Phenolic Substrates or Temperatures”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: Torsdagen den 15 maj 2008
Plats: Genetikcentrum, SLU, Ultuna
Opponent: Professor William Mohn, Canada.

——————–

—————
Pressbilder
(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf måste anges)

Maria Unell, porträtt. Foto: Martin Unell
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MariaUnell/MariaUnellFotoMartinUnell.jpg

Arthrobacter chlorophenolicus kan se ut på två olika sätt beroende på tillgången på näring. Bilderna visar bakterieceller i 40 000 gångers förstoring, en cell är ca 0,5 µm bred. Foto: Janet Jansson, SLU.
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MariaUnell/A.chlorophenolicus.jpg
http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MariaUnell/A.chlorophenolicus2.jpg
——————
Detta och övriga pressmeddelanden från SLU
http://www.slu.s e/?id=102

Mer information
Maria Unell, 018-67 33 27, 073-807 49 80, Maria.Unell@mikrob.slu.se
Maria kommer från Torpsbruk i Småland.

Abstract och avhandlingen i sin helhet
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001751/
Institutionen för mikrobiologi, om Marias forskning
http://www.mikrob.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=4285