En PUUR-molekyl bestÄr av sk hÄrda och mjuka segment. De mjuka segmenten bestÄr ofta av polyetrar eller polyestrar, medan de hÄrda segmenten bestÄr av stela uretan- och ureastrukturer. Egenskaperna hos PUUR-systemen beror pÄ deras kemiska struktur och kemisk vÀxelverkan mellan olika delar av molekylen. I PUUR-lösningar och fasta material bildas nÀtverk av fysikaliska tvÀrbindningar genom vÀtebindningar. AvstÄndet mellan vÀtebindningarna och mÀngden vÀtebindningar, tvÀrbindningsdensiteten, men ocksÄ vÀtebindningarnas styrka pÄverkar processbarheten sÄvÀl som den fÀrdiga produktens egenskaper. Om detta beteende inte kan hanteras Àr det svÄrt att praktisk anvÀnda dessa polymerer.

I detta arbete undersökte Katrin GisselfÀlt hur smÄ strukturförÀndringar pÄverkar vÀtebindningsförmÄgan. Olika metoder anvÀndes för att förhindra bildning av vÀtebindningar och för att bryta redan bildade vÀtebindningar. Faktorer hos molekylerna som mobilitet och steriska hinder i det hÄrda segmentet pÄverkar vÀtebindningsförmÄgan och kan sÄlunda vara instrument för att styra tvÀrbindningsdensiteten. Ett annat sÀtt att pÄverka vÀtebindningarna mellan polymerkedjorna Àr att anvÀnda olika salter.

Eftersom PUUR anses vara bra biomaterial utfördes initiala in vivo och in vitro studier pÄ en av polymererna för att undersöka dess biokompatibilitet. Implantationstudier av PUUR-fibrer visar god kompatibilitet med vÀvnaden. Dessutom visar in vitro studier lika bra cell-materialrespons som polystyren, ett kÀnt cellodlingsmaterial, och titan, ett lÀnge anvÀnt vÀvnadsvÀnligt material.

Resultaten visar pÄ vikten av att förstÄ strukturberoende vÀxelverkningar för att kunna utveckla och tillverka nya PUUR-material med skrÀddarsydda kemiska och fysikaliska egenskaper. Denna kunskap kan Àven vara viktig för att kunna tolka skillnader i biologisk respons för dessa material.

Avhandlingen ”Structure Dependent Chemical and Biological Interactions of Poly(urethane urea)s”, försvaras vid en offentlig disputation pĂ„ Chalmers den 22 november kl 10.00 i sal KB, KemigĂ„rden 4, Chalmers, Göteborg.

Mer information:
Katrin GisselfÀlt, Material- och ytkemi, Chalmers tekniska högskola och Artimplant AB, tel: 031-746 56 12, e-post: katrin.gisselfalt@artimplant.se