En annan – och även den intressant – bild som kommer fram i Högskoleverkets rapport är statistik över den så kallade kvarvaron efter ett år, och här ligger Umeå universitet väl till. Av alla de 3 820 nybörjarstudenterna vid Umeå universitet hösten 1997 fanns 64,3 procent kvar ett år senare.
Vid Uppsala universitet var motsvarande siffra 51,9 procent, Lunds universitet 53,7 procent, Göteborgs universitet 57,2 procent och Stock-holms universitet 50,0 procent. Riksgenomsnittet var 60,0 procent.

Av nybörjarstudenterna vid Umeå universitet hösten 1997 återfanns 9,0 procent vid ett annat lärosäte ett år senare.
Vid Uppsala universitet var motsvarande siffra 12,7 procent, Lunds universitet 14,9 procent, Göteborgs universitet 10,3 procent och Stockholms univer-sitet 14,2procent. Riksgenomsnittet var 10,2 procent.

– Även om det nu inte är något självändamål att en student ska läsa hela sin utbildning vid ett och samma lärosäte så är dessa siffror angenäma. De visar att när vi väl fått hit våra studenter så stannar de gärna kvar hos oss, säger Lars Lustig, chef för StudentCentrum vid Umeå universitet.

För mer information:
Lars Lustig, mobil: 073-620 50 01
E-post: lars.lustig@adm.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23