‚Äď Vi vill √∂ppna en kanal mellan skolan och universitetet f√∂r att i f√∂rsta hand f√∂ra ut universitetets samlade kunskap, s√§ger Ulrika Fris√©n-Bj√∂rk.
I dag har Lärarjouren ett tjugotal studenter anställda som arbetar som lärarvikarier i skolor i Storstockholm. Studenterna väljer själva hur mycket och när de vill arbeta.
‚Äď Vi ger studenterna m√∂jlighet att praktisera sina √§mneskunskaper p√• en niv√• som svarar upp mot deras akademiska kompetens, de f√•r prova p√• l√§raryrket och personligen utvecklas under tiden som vikarie, s√§ger Ulrika Fris√©n-Bj√∂rk. P√• det s√§ttet hoppas vi kunna bidra till att den annalkande l√§rarbristen mildras och att l√§raryrkets status √∂kar. Studenterna f√•r st√∂d och hj√§lp p√• olika s√§tt fr√•n L√§rarjouren.
‚Äď V√•ra vikarier arbetar med ett arbetsverktyg som √§r exklusivt f√∂r L√§rarjouren ‚Äď d√§r finns sp√§nnande och dynamiska √§mnesuppslag f√∂r lektioner som bottnar i universitetets kunskap, likv√§l som till exempel en egen policy mot mobbing.
Ulrika Frisén-Björk berättar att det handlar om att utveckla en tvåvägskommunikation mellan universitetet och skolan som förutom de inblandade även gagnar samhälle, utveckling och nationell tillväxt.
‚Äď Vi ger barn och ungdomar i skolan √§mneskompetenta l√§rarvikarier som dessutom verkar som positiva f√∂rebilder. F√∂r m√•nga ungdomar k√§nns universitetsstudier avl√§gset och ouppn√•eligt ‚Äď vi kan ber√§tta vad som studeras inom olika √§mnesomr√•den och ge dem ett smakprov p√• kunskap som f√∂rhoppningsvis ger mersmak, s√§ger Ulrika Fris√©n-Bj√∂rk.

En av Lärarjourens studenter är Maria Helmer som nu har ett studieuppehåll efter att bl. a. ha läst statsvetenskap och nationalekonomi.
‚Äď L√§rarjouren ger mig m√∂jlighet att testa hur det √§r att vara l√§rare och om jag passar f√∂r det. Hon trivs som l√§rare och kommer att s√∂ka till L√§rarh√∂gskolan i h√∂st.
De skolor som anlitar flera av Lärarjourens lärarvikarier, bl.a Hemmestaskolan på Värmdö är mycket nöjda.

För ytterligare information om Lärarjouren kontakta Ulrika Frisén-Björk, tfn 16 15 80, e-post lararjouren@holding.su.se. eller www.lararjouren.se.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: