Det är medel från de Adlerbertska fonderna som Chalmers Lindholmen delar ut till studenter på högskolan som belöning för goda studieresultat och framstående examensarbeten samt för studier utomlands.

Axel Adler Adlerbert (1878-1966) hade stort intresse för främjandet av Göteborg som kommun och säte för högre studier. Han beslöt därför att donera större delen av sin förmögenhet till vad som blev grunden till de Adlerbertska fonderna. Fondernas ändamål är att främja studier i Göteborg genom stipendier och att stimulera ekonomin genom investering i aktiva svenska företag.

För mer information kontakta Chalmers Lindholmen;
Studievägledningen, Rickard Ambring, tel 031-772 5831, e-post riam@chl.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512