Studiecirkeln intar en särställning i svensk vuxenutbildning. Nära en och en halv miljon människor beräknas delta i studiecirklar varje år. Studien bygger på såväl analys av äldre texter som på egen empiri, nämligen intervjuer med cirkelledare och deltagare. Historiska texter har studerats för att fånga idéarvet såväl som de aktuella villkoren för studiecirklarnas tillkomst och vidareutveckling. Analysen av intervjuerna tjänar till att förstå vad studiecirklar har blivit idag och de markerar det senaste läget i en belysning av ständig anpassning av folkbildningen och studiecirkeln till nya samhälleliga villkor.

Studiens resultat pekar på att studiecirkeln i många avseenden rymmer förutsättningar för en lärande gemenskap. Genom sitt svaga ramverk möjliggör den dessutom en öppen och flexibel pedagogik. Studiecirkeln lyfts i avhandlingen fram som en studieform väl anpassad för att tillmötesgå den nya tidens – infor-ma-tionsålderns – utmaning-ar och krav på livslångt lärande. Boken vänder sig till alla med intresse av att utveckla studieformer för vuxna.

Petros Gougoulakis undervisar i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat som journalist (Sveriges Radio, SVT och Antenna-Aten), som hemspråkslärare och som projektledare.

Disputationen äger rum onsdag 6 juni kl. 13.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24–30

Petros Gougoulakis kan nås på tfn 08-737 56

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: