Fullerener och kolnanorör, som ser ut som sugrör, innefattar numera ett fascinerande forskningsomrÄde som strÀcker hela vÀgen frÄn perfekta molekylÀra byggstenar för mikro-elektronik till supraledande material som tÀvlar med högtemperaturkeramerna om de högsta transitionstemperaturerna. Mellan dessa omrÄden finns egenskaper som polymerisation, magnetiskt kol och faser som skrapar diamant.

I denna avhandling har WÄgberg studerat en av de mest intressanta egenskaperna hos C60, förmÄgan att polymerisera. Vid polymerisation binder en kolmolekyl, en fotboll, ihop med en eller flera andra molekyler och bildar pÄ sÄ sÀtt nya strukturer. Dessa nya strukturer besitter en rad nya och intressanta egenskaper bÄde mekaniska, elektriska och magnetiska. Det finns flera olika sÀtt att polymerisera C60, en kombination av höga tryck och höga temperaturer, belysning med ljus eller introduktion av andra frÀmmande metallatomer, sÄ kallad interkalering. Alla dessa metoder har studerats och jag fokuserar pÄ framförallt de experimentella metoderna att framstÀlla dem, samt analys av materialen med spektroskopiska metoder. Spektroskopiska metoder, framförallt Raman spektrooskopi som jag anvÀnt i mina studier, Àr ett vÀldigt kraftfullt analysverktyg för att studera fullerener och jag ger Ätskilliga exempel pÄ det i min avhandling.

Thomas WÄgberg nÄs pÄ:
Tel: 090-786 50 04
E-post:thomas.wagberg@physics.umu.se

Fredagen den 23 november försvarar Thomas WĂ„gberg, institutionen för experimentell fysik, UmeĂ„ universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Studies of polymeric and intercalated phases of C60”. Svensk titel: Studier av polymera och interkalerade faser av C60.
Disputationen Àger rum kl. 14.00 i Naturvetarhuset, hörsal N430.
Fakultetsopponent Àr Professor Eleanor Campbell, Institutionen för atom- och molekylfysik, Göteborgs universitet.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23