För mänskliga talare och lyssnare är det sällan några problem att uttrycka och uppfatta den här typen av betydelseskillnader. Däremot krävs det detaljerade beskrivningar av hur betoningar och pauser görs för att en talsyntes ska kunna uttrycka dessa skillnader eller för att en automatisk taligenkännare ska kunna uppfatta dem.

I sin doktorsavhandling undersöker Mattias Heldner hur förändringar i röstens grundton (eller f0-rörelser) samt tempo- och styrkeförändringar i talet används för att markera betonade (eller fokalaccentuerade) ord. Syftet är att förfina befintliga prosodiska beskrivningar av fokalaccentuering i Svenska med perceptuellt relevanta detaljer.

Prosodi är läran om ljud och stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet. Avhandlingen bidrar i första hand till fördjupad kunskap om svensk prosodi, varav betoning utgör en del. Men prosodi är nu också något centralt inom alla talteknologiska tillämpningar, talsyntes (tal framställt på konstgjord väg) och taligenkänning inte minst, arbetet ger möjligheter till sådana tillämpningar.

Mattias Heldner är uppvuxen i Stockholm och Örnsköldsvik.
Mattias Heldner nås på:
Tel: 08-790 75 92
Epost: mattias.heldner@ling.umu.se

Lördagen den 15 december försvarar Mattias Heldner, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Focal accent – f0 movements and beyond. Svensk titel: Fokalaccent – mer än bara f0-rörelser. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Humanisthuset, hörsal F. Fakultetsopponent är Professor Gösta Bruce, institutionen för lingvistik, Lunds universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23