Ny systematisk forskningssammanställning om studiero i klassrummet presenteras idag

Resultaten från vår sammanställning visar att arbetet med att främja studiero är en komplex uppgift som kräver ett aktivt ledarskap av läraren.

Bristande studiero i svenska skolor har under de senaste åren uppmärksammats i undersökningar, i media och av andra skolmyndigheter. Vi har också i våra möten med lärare och andra verksamma i skolan mött en efterfrågan på mer kunskap om hur man skapar en god lärandemiljö och studiero.

− Mot den bakgrunden känns det angeläget att presentera forskning som kan ge lärare en ökad kunskap om arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Att skapa studiero i klassrummet är en ständigt pågående process. Arbetet är en integrerad del av att vara lärare och där kan en ökad kunskap om vad som kan främja studiero vara ett stöd.

− Det är min förhoppning att forskningsresultaten, tillsammans med reflektioner av behoven i det egna klassrummet, kan ge lärare inspiration till att utveckla ledarskapet i klassrummet, säger Camilo von Greiff.

Läs mer

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Presskontakt:

Eva Grönlund

Telefon:

08-523 29 802

Mobil:

073-257 38 02