Engagemanget för Sydsudan har varit stort internationellt och både givarländer och hjälporganisationer överväger att lämna Sudan för att enbart satsa på Sydsudan. Life & Peace Institute tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet arrangerar därför en seminarieserie med experter på området för att diskutera vilka utmaningar Sudan står inför, vilka lösningar som finns i sikte och vilken roll de nordiska länderna kan tänkas spela i Sudan. Seminarieserien går under namnet ”Sudan: North in the shadow of the South”.

Det andra seminariet i serien tar upp frågor som berör den omstridda gränsen mellan Sudan och Sydsudan.

— Att det idag ligger en internationell gräns där det tidigare endast var en administrativ gräns inom Sudan har enorma effekter. Vem får korsa gränsen och på vilka villkor? Hur påverkas till exempel nomader som traditionellt vallat sina hjordar mellan nord och syd? Att läget de två staterna emellan är oerhört spänt gör seminariet än mer aktuellt, säger Peter Karlsson Sjögren, Executive Director på Life & Peace Institute.

Senast igår rapporterade brittiska BBC om att en eskalering av konflikten mellan Sudan och Sydsudan befaras efter färska sammandrabbningar kring det oljerika området Heglig. Läs artikel i på BBC från onsdag 11 april (http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17680986 [Ref 1]).

Var: Nordiska Afrikainstitutet, Kungsgatan 38, Uppsala

När: Torsdag 12 april, kl. 19.00

Nästa seminarium i serien äger rum den 19 april och handlar bland annat om fredsbyggandets utmaningar och det civila samhällets roll i dagens Sudan. Serien kulminerar i ett avslutande seminarium i Sveriges riksdag. För hela seminarieprogrammet, se Nordiska Afrikainstitutets hemsida, www.nai.uu.se.

Om föreläsarna:
Dr.  Øystein Rolandsen är forskare på International Peace Research Institute (PRIO) i Oslo och medlem i PRIOs program för Konfliktlösning och Fredsbyggande. Han är expert på säkerhets- och utvecklingsfrågor i Sudan och Afrikas horn. Rolandsen har följt regionens utveckling i många år och har omfattande fälterfarenhet.

Dr. Mohammed Ahmed Abdelghaffar är Associate Professor i statskunskap och internationella relationer vid Khartoums universitet. Han är expert på krishantering och har publicerat flera artiklar och böcker, främst om s.k. early warning/rapid response, hur ett samhälle eller en region kan svara på uppblossande konflikter. Mohammed Ahmed Abdelghaffar är pensionerad diplomat och har varit ambassadör i Demokratiska Republiken Kongo och i Algeriet. Han har tidigare även varit chef för för globala och regionala frågor vid Sudans utrikesdepartement.
 
Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

För mer info kontakta: Valter Vilkko, projektansvarig, Life & Peace Institute, 018 66 01 37