Under stor mediabevakning ifjol delades Sudan och två nya stater bildades. Men trots fredsavtal och bildandet av Sydsudan så återstår många av konflikterna. De senast veckorna har det spända läget eskalerat och både flyganfall och sammandrabbningar av marktrupper har förekommit. Morgondagens seminarium och paneldebatt i riksdagen handlar om hur det civila samhället kan bidra till fredsbyggande och vilken roll de nordiska länderna har.

Engagemanget för Sydsudan har sedan självständigheten varit stort internationellt. Så stort att både givarländer och hjälporganisationer överväger att lämna Sudan för att enbart vara verksamma i Sydsudan. Life & Peace Institute tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet arrangerar därför en seminarieserie med experter på området för att diskutera vilka utmaningar Sudan står inför, vilka lösningar som finns i sikte och vilken roll de nordiska länderna kan tänkas spela i Sudan. Seminarieserien går under namnet ”Sudan: North in the shadow of the South”.

Det sista seminariet i serien tar upp frågor som berör de nordiska ländernas möjlighet att stödja peacebuilding, fredbyggande.

—  Långt ifrån alla verktyg för fredsbyggnad som finns till hands har prövats i Sudan.  I paneldiskussionen vill vi bland annat diskutera nya strategier, som hur det civila samhället i Sudan kan engageras och vilken roll de nordiska länderna som givare kan ha i detta, säger Peter Karlsson Sjögren, Executive Director på Life & Peace Institute.

Första kammarsalen, riksdagen
Torsdag 26 april, kl. 13.00

Öppningstalare:
Abiodun Bashua, byråchef för FN:s och AU:s kontor i Darfur, Joint Support Coordination Mechanism Office, och personlig representant för UNAMID-chefen Ibrahim Gambari.

Paneldeltagare:
Marika Fahlén är specialsändebud för Afrikas horn och rådgivare från utrikesdepartementet. Hon har tjänstgjort i flera FN-organ och var under 90-talet ambassadör för Humanitarian Affairs.

Pekka Haavisto är specialsändebud från Finlands utrikesminister för kriser i Afrika, inriktad på Sudan och Somalia. Han var mellan 2005 och 2007 EU:s speciella sändebud i Darfur och deltog i fredsförhandlingarna.

Awad El-Sid El-Karsani är professor i statsvetenskap vid Khartoums universitet. Han är expert på sudanesisk politik, federala och lokala myndigheter samt relationen mellan religion och politik.

Nils Arne Kastberg är UNICEF:s tidigare landrepresentant i Sudan och har även varit regionchef för UNICEF i Latinamerika och Karibien. Han har dessutom långvarig tjänstgöring från UD och Sida.

Rosalind Marsden är sedan 2010 Europeiska unionens speciella sändebud i Sudan där hon tidigare också varit brittisk ambassadör. Rosalind Marsden har nära kontakter och god kännedom om det civila samhället i Darfur.

Gunnar M. Sørbø är socialantropolog och tidigare direktör för norska Christian Michelsen Institute. Han har lång erfarenhet av Sudan och har publicerat flera böcker om landets konflikter.

Moderator är Yasmine El Rafie som är journalist och professionell diskussionsledare.

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

För mer info kontakta: Valter Vilkko, projektansvarig, Life & Peace Institute, 018 66 01 37