Idag uppskattas att mindre än 10 procent av världens svampar är beskrivna och det är bråttom att dokumentera resten. Och 75 procent av de nya växter som hittas riskerar att redan vara hotade eller utrotade när de beskrivs. Vad behöver vi då göra för att skydda mångfalden innan den går förlorad? Om det handlar en ny rapport om tillståndet för världens växter och svampar. Anders Dahlberg från SLU är en av forskarna som har arbetat med svamparnas mångfald.

Rapporten ”Kew’s State of the World’s Plants and Fungi 2023” publicerades idag. Där görs en djupdykning i tillståndet för planetens biologiska mångfald och en belysning av kritiska kunskapsluckor.

Knappt 10 procent av planetens svampar har namngetts

Professor Ander Dahlberg från SLU:s institution för skoglig mykologi och växtpatologi är en av många forskare som har arbetat med rapporten. Han har medverkat i beskrivningen av svampar och hoten mot dessa.

– Idag uppskattar vi att drygt 90 procent av alla svampar på jorden är okända. Med vår nuvarande takt skulle det ta 750–1000 år att beskriva dem alla. Men med hjälp av DNA-sekvensering och molekylära data kan vi framöver katalogisera 50 000 arter årligen, så takten ökar, säger Anders.

Sedan 2020 har forskare döpt mer än 10 200 arter av svampar som är nya för vetenskapen.

– Att namnge och beskriva en art är det viktiga första steget när livet på jorden dokumenteras. Det finns ett akut behov av att snabba på processen med att hitta och namnge svampar, så att vi kan förstå och skydda deras otroliga mångfald innan den går förlorad, säger Anders.

Många växtarter är hotade eller utdöda när de namnges

Sedan 2020 har 18 800 nya väst- och svamparter upptäckts. En anledning till att antalet är så stort är den globala pandemin då många forskare fick tid att gå igenom insamlat material och publicera vetenskapliga artiklar. Bland annat har världens hittills största näckros upptäckts, Victoria boliviana. Tyvärr är många nya växtarter redan hotade eller utdöda när de namnges.

Forskarna varnar för att 77 procent av de många växtarter (liksom många svampar) som ännu inte har beskrivits kan möta utrotning innan de ens är kända för vetenskapen. Därför kräver forskarna att alla nyligen beskrivna arter ska behandlas som hotade om inte annat bevisas.

Kontaktperson

Anders Dahlberg, professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Sveriges lantbruksuniversitet
018-671598, 070-350 27 45, anders.dahlberg@slu.se
https://www.slu.se/cv/anders-dahlberg/

Länkar

Rapporten “State of the World’s Plants and Fungi 2023”, publicerad av Royal Botanic Gardens, Kew
https://www.kew.org/science/state-of-the-worlds-plants-and-fungi

Underlaget till den populärvetenskapliga rapporten är när det gäller svampar följande vetenskapliga artikel, där Anders Dahlberg är medförfattare:

Niskanen, T., et al. (2023). Pushing the frontiers of biodiversity research: Unveiling the global diversity, distribution and conservation of fungi. Annual Review of Environment and Resources, 48. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112621-090937

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

En svamp från Atlantskogen i Brasilien. Foto: Lydia Shellien-Walker, Royal Botanic Gardens, Kew

Presskontakt:
David Stephansson
Telefon:
018-67 14 92
Epost:
David.Stephansson@slu.se