Illamående och kräkningar (PONV; Postoperative Nausea and Vomiting) är fortfarande en vanlig komplikation efter operationer och upplevs av många patienter som värre än smärtan efter operationen. Förutom obehaget för patienten förlänger PONV vårdtiden vilket är ett problem inte minst inom dagkirurgisk verksamhet.

Mellan 25 och 30% av alla patienter drabbas av PONV. De bakomliggande orsakerna till PONV är inte kända och inte heller varför kvinnor drabbas 2-3 gånger oftare än män. I Eva Oddby Muhrbecks avhandling från Karolinska Institutet redovisas studier av olika kombinationer av narkosmedel och tilläggsmedel och dess effekt på PONV hos kvinnor som opererats för bröstcancer eller gjort ett gynekologisk titthålsoperation. Mellan 47 och 71% av de studerade kvinnorna drabbades av PONV.

Resultaten visar att bland patienter som fick läkemedlet clonidine före narkosen var förekomsten av PONV nästan halverad, från 63% till 33%. Däremot hade olika kombinationer av narkosmedel (propofol, ketamine, fentanyl, thiopenthal, methohexitone eller isoflurane), positiv suggestion i hörlurar respektive förbehandling med tropisetron ingen effekt på PONV.

Analys av olika substanserna i blodet, som nivåerna av adrenalin-, blodsocker- och vasopressin visade märkbara skillnader mellan patienter med och utan PONV. Detta kan tyda på att det finns en genetisk koppling till förekomsten av PONV.

Avhandlingens titel: Postoperative nausea and vomiting in women. An unglamorous aspect of anasthesia.

Författare: Eva Oddby Muhrbeck, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus, tel. 08-611 4622

Disputation: Fredag 13 september 2002, kl 09.00, Aulan plan 3, Danderyds sjukhus.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om