SSF och Vetenskapsrådet har tillsammans finansierat en utvärdering av svensk matematikforskning. 123 projekt under perioden 2002-2006 har utvärderats av en internationell panel, och utvärderingen ingår i Vetenskapsrådet rapportserie. Slutsatserna kan i korthet sammanfattas som:
•Starka svenska forskningsområden är matematisk analys och beräkningsmatematik.
•Forskning inom algebra och geometri är på frammarsch.
•Området matematisk statistik behöver förstärkas.
•Den ekonomiska situationen vid det internationella forskningsinstitutet för matematik, Institut Mittlag Leffler i Stockholm är bekymmersam.
•Forskarna tyngs av undervisningsplikt; effektivare arbetsformer efterfrågas.
•Det är svårt att behålla de mest framstående unga forskarna i Sverige.

Sven Stafström, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknik på Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se
Olof Lindgren, forskningssekreterare på Stiftelsen för Strategisk Forskning, tel 08-505 816 69, e-post olof.lindgren@stratresearch.se