Professor Nordenström tilldelas priset för att ha utvecklat ett nytt koncept rörande människans biologiskt slutna strömkretsar som lett fram till en ny behandlingsmetod, s.k. elektrokemisk behandling, av cancer. Han introducerade metoden i Kina 1987 och den har därefter fått en stor spridning i Kina. Fler än 2000 kinesiska läkare har fått utbildning i metoden och man har i Kina hittills behandlat över 13.000 cancerpatienter.

Priset kommer att delas ut på Kinesiska Ambassaden i Stockholm av Kinas ambassadör i Sverige, Zou Mingrong i närvaro av en kinesisk regeringsdelegation den 23 oktober.

Ytterligare information om priset återfinns på www.chinaembassy.se eller kan fås av professor Jörgen Nordenström, Huddinge Universitetssjukhus, som kan kontaktas via jorgen.nordenstrom@cfss.ki.se eller mobil 070/553 0883.
Fotografi på Björn Nordenström finns fritt tillgängligt på www.kaplan.se/nordenstrom

Press som önskar närvara vid ceremonin den 23 oktober kl. 17.30 – 19.00 ombeds kontakta kinesiska ambassaden, Mr. Chen Futao på telefon 767 7526 eller via e-mail chenfutao@hotmail.com .

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om