– Enligt min undersökning ser den nya taxeringslagen från 1991 ut att fungera som lagstiftaren ville, säger Börje Leidhammar. Syftet var att förenkla och göra det mer säkert för den enskilde skattebetalaren samt att det skulle bli billigare för staten att bl a hantera överklagandeärenden och rätta till fel. Detta ser man ut att ha uppnått, men det är viktigt att diskutera både resultatet och kvarvarande frågor med de som artbetar inom skatteområdet. Det ska vi göra den 12 februari här vid Karlstads universitet.

Börje Leidhammar har jämfört hur skatteprocessen fungerade innan lagändringen 1991 med hur det ser ut idag. Han har bl a studerat vem det är som klagar i skattefrågor, vilka tvistebelopp det blir, vem som vinner tvister och vem som förlorar. Den tidigare lagen var från 1956 och innebar t ex att överklagandena hanterades av domstolarna, vilket var både tidskrävande och dyrt. Enligt den nya taxeringslagen är det skattemyndigheten som handlägger överklaganden medan domstolarna kommer in först då den enskilde och skattemyndigheten eventuellt är oense.

Börje Leidhammar arbetade med dessa frågor redan under 1980-talet då han satt med i den utredning som finansdepartementet tillsatte med syfte att förenkla skatteprocessen. Arbetet resulterade bl a i den förenklade självdeklarationen som infördes 1986.

Seminariet den 12 februari är ett samarrangemang mellan Karlstads universitet och revisionsfirman Ernst & Young, där Börje Leidhammar även är verksam.

Mer information: Börje Leidhammar, adj professor, tfn 054-700 18 57 eller Björn Jennbacken, universitetslektor, tfn 054-700 13 16.
Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95.

Presskontakt:

Jonas Brefält

Telefon:

Mobil:

0733019805